Προτάσεις για τη Χάρτα δικαιωμάτων καταναλωτών

Στη διαβούλευση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Χάρτας δικαιωμάτων των καταναλωτών, συμμετέχει και η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία πρόσφατα κατέθεσε τις προτάσεις της.

Σύμφωνα με την ελληνική ανεξάρτητη αρχή, είναι αναγνωρισμένη η ανάγκη απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Τονίζει ωστόσο, ότι αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με τη δίκαιη εξισορρόπηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων προμηθευτών και πολιτών-καταναλωτών, καθώς και με την εκ θεμελίων διαμόρφωση θεμιτών συναλλακτικών σχέσεων ανάμεσά τους.

Βασικά σημεία

Με βάση το κείμενο που κατέθεσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ως ελληνικές θέσεις για τη διαμόρφωση της Χάρτας, τα κυριότερα σημεία των προτάσεων προβλέπουν τα εξής:

* Η υποχρέωση των παρόχων να συμμορφώνονται με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά για την ασφαλή και αδιάκοπη, τηρουμένων των εκάστοτε συνθηκών, διανομή ενέργειας προς τους καταναλωτές

* Η άποψη ότι η αποσύνδεση από το δίκτυο διανομής πρέπει να θεωρείται η τελευταία λύση έναντι απλήρωτων λογαριασμών από πλευράς καταναλωτών, κυριότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, χαμηλό εισόδημα ή κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών) και ιδίως τις περιόδους διακοπών και εορτών. Οι πάροχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας, όπως και να λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό πληρωμών κάθε καταναλωτή ξεχωριστά, προτού προβούν σε τέτοιας φύσης ενέργειες.

* Η αρχειοθέτηση όλων των προβλημάτων που έχουν έρθει σε γνώση των παρόχων μέσα από καταγγελίες καταναλωτών και η δημοσιοποίηση των λύσεων που δόθηκαν

* Η ταχεία αποζημίωση για βλάβες που υφίσταται ο οικιακός εξοπλισμός των καταναλωτών από τεκμηριωμένη υπαιτιότητα των παρόχων

* Η ακριβής και με εύληπτο για τους πολίτες τρόπο μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος, καθώς και η διαγραφή τυχόν χρεώσεων που προκύπτουν από αποδεδειγμένα λαθεμένες μετρήσεις που γίνονται με ευθύνη των παρόχων

* Η έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με κάθε αλλαγή που πρόκειται να επέλθει στους όρους των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με παρόχους, ιδιαίτερα δε σε όσους όρους αφορούν στην τιμολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας

* Η απαγόρευση της αυτόματης ανανέωσης των συμβάσεων μετά τη λήξη τους, αν πρώτα δεν έχει ληφθεί η ρητή συναίνεση των καταναλωτών, ύστερα και από την έγκαιρη ενημέρωσή τους από τους προμηθευτές για την επερχόμενη λήξη της σύμβασης

* Η άνευ κόστους (υπό τη μορφή επιβαλλόμενων «ποινών») και υποχρέωσης για ενημέρωση των παρόχων εφαρμογή του δικαιώματος των καταναλωτών να αλλάζουν προμηθευτή μετά την πάροδο μιας ευκρινώς προ-διατυπωμένης ελάχιστης διάρκειας ισχύος των αρχικών συμβάσεων

* Η προστασία των καταναλωτών από την προκαταβολή πληρωμών υπό τη μορφή «εγγύησης», το οικονομικό ύψος των οποίων ξεπερνά τη χρέωση της πραγματικής ή κατ’ εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας που αντιστοιχεί σε περίοδο τριών μηνών

* Η δωρεάν πρόσβαση των καταναλωτών σε αναλυτικές πληροφορίες από κάθε πάροχο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της παροχής ενέργειας στην περιοχή τους από το δίκτυό του, τυχόν ισχύοντα ειδικά προγράμματα παροχής, και οπωσδήποτε σε σχέση με ό,τι αφορά στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

* Η επίδειξη υψηλού αισθήματος περιβαλλοντικής ευθύνης εκ μέρους των παρόχων, με έμφαση στην υποχρέωσή τους να περιορίζουν στο ελάχιστο την παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά την εκμετάλλευση-αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών, κατ’ εφαρμογή πάντοτε των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος κείμενων εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων

* Η αποφυγή αναιτιολόγητων διακρίσεων ανάμεσα στους πολίτες-καταναλωτές όσον αφορά την αδιάκοπη και ασφαλή παροχή ενέργειας, παράλληλα με την επίδειξη ιδιαίτερης μέριμνας προς ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και κυρίως προς άτομα με αναπηρία, χαμηλό εισόδημα ή κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2007

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Η Διεθνής Αμνηστία παραδίδει υπογραφές στο Ν. Δένδια για την υπόθεση του Μανώλη Κυπραίου [Video]

Έναν περίπου χρόνο μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο kamarinia.gr (Οκτώβριος 2011) ο Μανώλης Κυπραίος - ο δημοσιογράφος που στα επεισόδια του Ιουνίου του 2011 έχασε την ακοή του (και την αίσθηση της …

Διαδηλωτής στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012 στις διαδηλώσεις για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου στην Ελλάδα. Σπάνια φωτογραφία με εξαιρετικά χρώματα και φόντο, μάλλον …

∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης …

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρία για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις …

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της …