Πρόγραμμα φωνητικής πληκτρολόγησης από την MLS

Ύστερα από τον ηλεκτρονικό λογογράφο ήρθε η σειρά της MLS που δημιούργησε το Talk&Write. είναι δύσκολο να εκφέρω γνώμη αλλά γράφω καθαρά από διάθεση κουτσομπολιού για δύο προγράμματα που χρησιμοποιώ συνεχώς. Το Talk&Write το έχω χρησιμοποιήσει δύο ολόκληρες ημέρες και μπορώ να πω πώς είναι αρκετά καλύτερος κώδικας από τον ηλεκτρονικό λογογράφο. Εξακολουθεί όμως και έχει αρκετά μειονεκτήματα:
Διαβάστε περισσότερα …