Μέχρι 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (KOT) της ΔΕΗ, που αφορά αποκλειστικά στην κατανάλωση της κύριας κατοικίας ευπαθών ομάδων καταναλωτών, για τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (για τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται στο έτος αυτό). Το KOT είναι νέο ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας του οποίου η τιμή είναι 10% ή 20% χαμηλότερη από το σημερινό Οικιακό τιμολόγιο και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Δικαιούχοι είναι:

  1. Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών-συνταξιούχων, με όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης τις 1000 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
  2. Όσοι είναι γονείς 3 παιδιών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής, με όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης τις 1200 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
  3. Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών-συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου, με όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης τις 1000 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
  4. Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου, με όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης τις 1200 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Σημειώνεται πως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας του στο όνομά του – αν δεν έχει, είναι απαραίτητο να γίνει πρώτα μεταφορά του λογαριασμού στο όνομά του.

Διευκρινίσεις:

Οι καταναλωτές λαμβάνουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κάθε τετράμηνο του έτους που έχουν ενταχθεί, για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης μέχρι τις 800 kWh, εφόσον η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωσή τους είναι μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη από το όριο κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους. Εάν για κάποιο τετράμηνο του έτους ένταξης δεν πληρείται η προϋπόθεση αυτή, δεν θα εφαρμόζεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, αλλά για τη συνολική κατανάλωση του συγκεκριμένου τετραμήνου θα εφαρμόζεται το ισχύον κάθε φορά οικιακό τιμολόγιο. Για τον καθορισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυχτερινού τιμολογίου.
Η κατανάλωση πέραν των 800 kWh και μέχρι το όριο κατανάλωσης κάθε κατηγορίας, τιμολογείται με βάση το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο.

Πότε και πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο το 2011 υποβάλλονται από 1/10/2010 μέχρι 15/12/2010.
Στην περίπτωση που κάποιος υποβάλει αίτηση μετά από το παραπάνω διάστημα, η ένταξη θα γίνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του 2011, μετά και τον έλεγχο των στοιχείων.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr), τηλεφωνικά στο 210 9298000 ή μέσω των ΚΕΠ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 27/9/2010
  • ΑΦΜ του αιτούντος & του/της συζύγου
  • Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Στην περίπτωση υποβολής μέσω ΚΕΠ, απαιτείται και η ταυτότητα του δικαιούχου (ή εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

– Στο 2109797400 ή στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=575 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
– Στο 2109298000 ή στην ιστοσελίδα www.dei.gr της ΔΕΗ
– Στα ΚΕΠ

–> ΕΔΩ θα βρείτε και την απόφαση για την «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ 1403 Β’ 6.9.2010).

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Οδηγίες για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, υλοποιεί μια σειρά από μέτρα τα οποία στόχο έχουν την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες …

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Οι υπουργικές αποφάσεις για την ιατρική εξέταση ΑμεΑ από τα ΚΕ.Π.Α. για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης & τα τέλη κυκλοφορίας

Κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών (αρ.πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013) οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης …

Ιατρική εξέταση για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Στις 23/10/2013 ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών (αρ.πρωτ: Δ18Α 5038263 ΕΞ2013) η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της …

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά & διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε (Δ18Α 5038645 ΕΞ2013) τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …

Ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1105/13.5.2013) διευκρινίζεται ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων. …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Ισχύς γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. & των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι 31/08/2011

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., αλλά και των Υγειονομικών Επιτροπών που …

Διευκρινίσεις για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ & τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις …