ΟΑΕΕ: Απασχόληση Συνταξιούχων

Mε την εγκύκλιο 48/3.10.2011 του ΟΑΕΕ, επέρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στην απασχόληση συνταξιούχων του ΟΑΕΕ λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Από το σύνολο των διατάξεων εξαιρούνται μόνο τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, όπως και οι πολύτεκνοι με τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Από τις σημαντικότερες και θετικές τροποποιήσεις της εγκυκλίου, είναι ότι για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΟΑΕΕ που λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα, είτε από τον ΟΑΕΕ είτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, συνεχίζουν να λαμβάνουν σύνταξη στην περίπτωση ανάληψης είτε μισθωτής απασχόλησης είτε επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συνταξιούχους ΟΑΕΕ λόγω αναπηρίας, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2676/1999, αρθρ. 63, σύμφωνα με το οποίο η σύνταξη διακόπτεται εάν από την απασχόλησή του ο συνταξιούχος κερδίζει ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας του περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής. (Σχετική η αρ. 35/2009 Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ).

Αρνητικά επηρεάζονται οι συνταξιούχοι γήρατος ηλικίας μικρότερης των 55 ετών, όπως στην περίπτωση συνταξιοδότησης συζύγων ή γονέων ή αδελφών αναπήρων με 25 έτη ασφάλισης, στις οποίες περιπτώσεις εφόσον αναλάβουν εργασία, προβλέπεται αναστολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών που απασχολούνται, δεν αναστέλλεται μεν η καταβολή της σύνταξης, πλην όμως προβλέπεται μείωση του ποσού της σύνταξης σε περίπτωση που το συνολικό ποσό ακαθάριστης σύνταξης (ή το άθροισμα περισσότερων συντάξεων) υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Σημειώνεται ότι στο εισοδηματικό κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη ή σύνταξη λόγω θανάτου, λαμβάνεται όμως κάθε κύρια σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. Από τις συγκεκριμένες διατάξεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι του Οργανισμού λόγω γήρατος ή αναπηρίας οι οποίοι απασχολούνται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, υποχρεούνται να γνωρίσουν την απασχόλησή τους στο αρμόδιο Τμήμα συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, το είδος της σύνταξης ή το είδος της απασχόλησης.
Σε διαφορετική περίπτωση, μετά την διαπίστωση της απασχόλησης, ο Οργανισμός θα προβεί σε καταλογισμό του ποσού των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί επιβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το καταλογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο μηνιαίων συντάξεων, ακόμη κι αν το διάστημα της απασχόλησης είναι μικρότερο.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται από 15-7-2010. Οι προϋφιστάμενες διατάξεις θα ισχύουν έως 31-12-2012, καθώς από 1-1-2013 κάθε αντίθετη διάταξη πλέον καταργείται.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ανασφάλεια των κοινωνικών ασφαλίσεων

Τον τελευταίο χρόνο όλα τα απρόοπτα συμβαίνουν σε όλα γενικώς τα ασφαλιστικά ταμεία και σε βάρος των ασφαλισμένων με σοβαρές αναπηρίες. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να μάθουμε να ζούμε με τα …

Σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Σχέδιο Νόμου: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τριγυρίζει…

Από αυτή τη σελίδα θα σας παίρνουμε μαζί μας στα στέκια που ανακαλύπτουμε τριγυρίζοντας στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας! Όλοι οι καλοφαγάδες της Αθήνας γνωρίζουν το Butcher Shop! Σε μια από τις …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ διαβάζει…

Σε αυτό το βιβλίο, ο συγγραφέας Ουίλλιαμ Στίλλμαν, ένας ενήλικας με σύνδρομο Άσπεργκερ, προσφέρει πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σε γονείς παιδιών με αυτισμό. …

Νέο πολυνομοσχέδιο: τί προβλέπεται για τα ΑμεΑ

Στο νέο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής …

Σε ισχύ η νομοθεσία για την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Στις 30 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ν. 4019/2011, ΦΕΚ 216/Α) ο νόμος για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, που ανοίγει νέους ορίζοντες στην …

ΟΑΕΕ: Απασχόληση Συνταξιούχων

Mε την εγκύκλιο 48/3.10.2011 του ΟΑΕΕ, επέρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στην απασχόληση συνταξιούχων του ΟΑΕΕ λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Από το σύνολο των διατάξεων εξαιρούνται μόνο τα πρόσωπα που …

Οριστικές διατάξεις για την συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

Με εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 70, 13/09/2011) και του Ο.Α.Ε.Ε. (Αρ. 56/6.10.2011) κοινοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, σύμφωνα …

Αύξηση του παραπληγικού επιδόματος

Στα 33,57 ευρώ διαμορφώθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012, βάσει της αναπροσαρμογής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτό σημαίνει …

Έλεγχος επιδομάτων τροφίμων σε Ιδρύματα Πρόνοιας

Εγκύκλιο προς 100 ιδρύματα όλης της χώρας απέστειλε ο υφυπουργός Υγείας ζητώντας να γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο έλεγχος για τους ανθρώπους με αναπηρία που φιλοξενούνται και τα επιδόματα που λαμβάνουν …

Sex talks: Μιλώντας για τον εαυτό μας

Sex talks: κουβέντες για μεγάλα παιδιά Μιλώντας για τον εαυτό μας Σε πρόσφατη έρευνα Βρετανικής εφημερίδας, το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα ξεκινούσε σεξουαλική σχέση με έναν άνθρωπο με …

ΟΠΑΔ: Διαδικασία χορήγησης θεραπευτικών, διαγνωστικών και ορθοπεδικών παροχών

Με απόφασή του (αρ. πρωτ. Δ2α/14992ΔΙΣ) ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) θεσπίζει αυστηρότερα πλαίσια για τη χορήγηση θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων, προθέσεων, …

ΙΚΑ: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.

Με διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ. 64/ 5-8-2011) το ΙΚΑ αναπροσαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ, ενώ θεσπίζεται πρόσθετο επίδομα που ανέρχεται σε 30 ευρώ και θα χορηγείται …