Άλλα Ταμεία που εντάχθηκαν στον ΟΑΕΕ

ΤΑΝΠΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν3655/08 ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ εντάσσεται από 1/8/2008 στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ, ως αυτοτελής τομέας, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΤΑΝΠΥ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο Τομέας θεωρείται Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης.

Ως εκ τούτου σε περίπτωση ύπαρξης κοινών ασφαλισμένων μεταξύ ΟΑΕΕ και πρώην ΤΑΝΠΥ, οι οποίοι ασκούσαν επάγγελμα υπαγόμενο ήδη στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ αλλά και του πρώην ΤΑΝΠΥ αυτοί συνεχίζουν να καταβάλλουν τόσο τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ, για το υπαγόμενο στην ασφάλιση του επάγγελμα, όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΑΝΠΥ για την ασφαλιστέα σε αυτό δραστηριότητα. (Σχετική η αρ. 63/08 Εγκύκλιος Οδηγία)

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3655/08 και ειδικότερα με τα άρθρα 8 και 11 του ως άνω νόμου, από 01/08/2008 το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων εντάσσεται στον Κλάδο σύνταξης και στον Κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ, οι ασφαλισμένοι του μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ, κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από την νομοθεσία του Οργανισμού.

Στις περιπτώσεις κοινά ασφαλισμένων, δηλαδή ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ με άλλη δραστηριότητα ή αυτή του ξενοδόχου ( προαιρετικά ή υποχρεωτικά ) και ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων με υποχρέωση μεταφοράς-ασφάλισης στον ΟΑΕΕ αποστέλλεται μια ταχυπληρωμή στην ασφαλιστική κατηγορία που ήδη ανήκει. (Σχετική η αρ. 63/08 Εγκύκλιος Οδηγία)

ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΠΕΑΠΙ

Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ αναβάτες και προπονητές από 1/8/08 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν3655/08 εντάσσονται στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι εξακολουθούν να διέπονται ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της παρεχόμενης σύνταξης από τις διατάξεις του Καταστατικού τους ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου υπαγωγής τους στην ασφάλισή του μη εφαρμοζόμενων των αντίστοιχων του ΟΑΕΕ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …