Αναστολή συνταγογράφησης με τη δραστική ουσία

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, παίρνει παράταση η συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία. Συγκεκριμένα, ενώ στις 30/03/2012 εκδόθηκε από τον ΕΟΦ ο κατάλογος με τις 10 δραστικές ουσίες στις οποίες θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος συνταγογράφησης, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί σχετική υπουργική απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 02/04/2012
Αρ. Πρωτ.: 15144

ΘΕΜΑ: «Συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία»

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012, «από 1ης Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί θα συνταγογραφούν τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ κάνοντας αποκλειστικά χρήση της χημικής ονομασίας (δραστική ουσία) των φαρμάκων των δέκα (10) μεγαλυτέρων σε κατανάλωση δραστικών ουσιών, για τις οποίες υπάρχουν φάρμακα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενόσημα, εξαιρουμένων αυτών για τις χρόνιες παθήσεις.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καταρτίζει κατάλογο με τις χημικές ονομασίες των δραστικών ουσιών και τα αντίστοιχα εμπορικά ονόματα όλων των φαρμάκων, τον οποίον αναρτά στην ιστοσελίδα του μέχρι 31Μαρτίου 2012».

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Στις 30/03/2012 εκδόθηκε από τον ΕΟΦ ο κατάλογος με τις 10 δραστικές ουσίες, στις οποίες θα εφαρμοστεί το ως άνω μέτρο, χωρίς όμως τα εμπορικά ονόματα όλων των φαρμάκων, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Β) Σχετική Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ) Αναμένεται η έκδοση Δελτίου Τιμών προκειμένου να εφαρμοστεί η Υπουργική Απόφαση.

Κατόπιν αυτών θα αναμένετε νεότερο έγγραφο για την εφαρμογή του μέτρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Διαβάστε επίσης:
–> Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία
(3/4/2012)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …