Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσιών

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε περίπτωση θανάτου τους, οι δικαιούχοι σύνταξης δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά τους κάτωθι χρόνους:

α) Το χρόνο δραστηριότητας για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές Π.Δ. 258/05.

Όσοι από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους κανονικά για κάποιο ή κάποια χρονικά διαστήματα μετά την εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε, έχουν τη δυνατότητα της καταβολής αυτών, εφόσον διατηρούσαν τη δραστηριότητά τους, και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτής. Η καταβολή των εισφορών γίνεται με το ισχύον ασφάλιστρο, κατά την καταβολή και πρόσθετα τέλη, εφόσον υπάρχουν καθυστερήσεις.

β) Το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας N.1358/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση το ασφάλιστρο Κλάδου Σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκουν οι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ή προαιρετικά κατά το χρόνο της αίτησης.

γ) Το χρόνο Εθνικής Αντίστασης N.1543/85 όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό της εξαγοράς ως προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταβάλλεται από το Δημόσιο και το υπόλοιπο από τον ασφαλισμένο.

δ) Το χρόνο Υπηρεσίας στο Δημόσιο των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων με το N.1405/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) Το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς εξαγορά, μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με 15ετή ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

στ) Το χρόνο δραστηριότητας σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές N.3518/06.

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι ασκούσαν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους κανονικά εντός εξαμήνου, ως οι σχετικές διατάξεις προέβλεπαν, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3518/06 να αναγνωρίσουν αυτόν τον χρόνο.

ζ) Το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης κατά τη δικτατορική περίοδο 21/4/1967-24/7/1974.

Πρόσωπα τα οποία καταδιώχθηκαν από στρατιωτικές ή δικαστικές αρχές για πράξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 519/74 μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό διάστημα 21/4/1967 – 24/7/1974 με τις διατάξεις του Ν.Δ. 172/74 έστω και αν δεν είχαν συλληφθεί ή φυλακιστεί, εφόσον διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη ή προφυλάκισή τους, αναγνωρίστηκαν ως αγωνιστές κατά του δικτατορικού καθεστώτος και βεβαίως κατά το χρόνο αυτό δεν υπήρξαν ασφαλισμένοι ουδενός Ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι δε μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό για να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους ή να πάρουν και δεύτερη σύνταξη από άλλο φορέα.

Όλες οι ανωτέρω αναγνωρίσεις γίνονται κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …