Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Ασφάλιση Αλλοδαπών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ο Κανονισμός της ΕΟΚ 1408/71 συντονίζει τα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης που εφαρμόζονται στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη οικογενείας τους που διακινούνται στην κοινότητα.

Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα και αυτοτελή δραστηριότητα στο έδαφος άλλου Κράτους- Μέλους, υπάγονται στη νομοθεσία του Κράτους- Μέλους, στο έδαφος του οποίου κατοικούν. Αν η δραστηριότητα που ασκούν στην Ελλάδα υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ απαλλάσσονται από την ασφάλιση εάν προσκομίσουν το Κοινοτικό Έντυπο Ε101 με συμπληρωμένη την ένδειξη 14 α2.

Πρόσωπα που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος της Ε.Ε. δικαιούνται απαλλαγής Κλάδου Υγείας από τον ΟΑΕΕ, εφόσον προσκομίσουν το έντυπο Ε101 με συμπληρωμένη την ένδειξη 14 γα. Ακόμη δύνανται να ζητήσουν την εφαρμογή του άρθρου 17 του Κανονισμού ΕΟΚ για ολική εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε χώρες, με τις οποίες έχουν συναφθεί διμερείς συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας και της άλλης χώρας δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον φυσικά ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στις αρμόδιες αρχές της χώρας που κατοικούν.

Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις – Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλειας είναι οι παρακάτω:
1) Η.Π.Α.
2) ΚΑΝΑΔΑΣ
3) ΚΕΜΠΕΚ
4) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
5) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
6) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
7) ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
8) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
9) Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(N.2910/01,N.3202/03,N.3386/06 και Ν.3536/07)

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη σε αυτόν και είναι κάτοχοι αδειών παραμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/06 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3536/07 για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή οι απασχολούμενοι με το εμπόριο, τις βιοτεχνίες και γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με δική τους επαγγελματική στέγη, που διαθέτουν τον απαιτούμενο για κάθε περίπτωση εξοπλισμό και πιθανόν απασχολούν προσωπικό.

Επίσης ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ κάτοχοι αδειών παραμονής για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου π.χ. ραπτεργάτες, μεταφραστές και γενικώς απασχολούμενοι στις διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αμειβόμενοι με το κομμάτι, εφόσον απασχολούν προσωπικό ή διατηρούν έδρα δραστηριότητας εκτός οικίας, έχουν εγγραφή στο Επιμελητήριο και δηλώνουν εισοδήματα Δ΄ πηγής και οι ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …