Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Ασφάλιση Εταιριών, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε.

Στις περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, οι ασκούντες Επαγγελματική, Βιοτεχνική ή Εμπορική δραστηριότητα είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη εταιρίας Ο.Ε., Ε.Ε., για μία 3ετία με την έναρξη της δραστηριότητας εξαιρούνται της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχονται τα εισοδήματά τους και εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ ή εξαιρούνται οριστικά.

α. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα:

Τα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε με έδρα δραστηριότητας σε περιοχές κάτω των 2.000 και στους 6 Νομούς κάτω των 1.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 – όταν ο σκοπός της εταιρίας συνιστά επαγγελματική , βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα υπάγονται από 1/1/03 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές υπολογιζόμενα στο διπλάσιο υπερβαίνουν το 500/πλασιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, άλλως υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

β. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα:

Τα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε., των εν λόγω περιοχών , που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων πλήρων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές- υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του μέσου όρου του συνολικού εισοδήματος των αντίστοιχων ετών από αγροτική δραστηριότητα και συμμετοχή στην εταιρία και υπερβαίνει το 500/πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που ασκούν παράλληλα και ατομική επιχείρηση:

Στις περιπτώσεις μελών Ο.Ε. και Ε.Ε. που διατηρούν παράλληλα και ατομική επιχείρηση, προκειμένου να εξετασθεί η υποχρέωση υπαγωγής ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (ατομική επιχείρηση και εισόδημα από συμμετοχή στην εταιρία), χωρίς να υπολογίζονται στο διπλάσιο τα εισοδήματα από συμμετοχή στην εταιρία (Σχετ.έγγραφο ΓΓΚΑ αρ.Φ80000/5608/222/16-3-04).

– Στις εν λόγω περιοχές τα μέλη των ΕΠΕ καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με ποσοστό μετοχών 3% και άνω ασφαλίζονται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως πληθυσμού & εισοδήματος.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …