Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Ενταξη Νέων Ταμείων

Ενταξη του ΤΑΝΠΥ στον ΟΑΕΕ

Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), εντάχθηκε από 1/8/08 ως αυτοτελής τομέας στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και εφεξής αποκαλείται:

Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων. Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΤΑΝΠΥ. Κατά συνέπεια, έχουν μεταφερθεί σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων του ενταχθέντος κλάδου. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον ενταχθέντα κλάδο, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στον Τομέα. Επιπλέον, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.

Ενταξη του ΤΠΞ στον OAEE

Το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.), που αποτελούσε τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εντάχθηκε από 1/8/08 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ.

Από την προαναφερόμενη ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του Τ.Π.Ξ. μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΕ, θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τη νομοθεσία του Οργανισμού και τις διατάξεις του Ν.3655/08.

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο Τ.Π.Ξ. και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος σε αυτό, μέχρι την ημερομηνία ένταξης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Ν. 3655/08.

Ενταξη του ΤΑΠΕΑΠΙ στον OAEE

Οι κατά κύρια ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, εντάχθηκαν από 1/8/08 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ και από την ημερομηνία αυτή καθίστανται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ.

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο ΤΑΠΕΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωριστεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Κατ’ εξαίρεση, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ εξακολουθούν να διέπονται ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της παρεχόμενης σύνταξης, από τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού του, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου υπαγωγής τους στην ασφάλισή του, μη εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων του ΟΑΕΕ, όπως ισχύουν. Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση >των προσώπων αυτών διέπεται από τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …