Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Εξαίρεση από τον κλάδο υγείας

1. Η εξαίρεση αρχίζει:

α) Από την πρώτη του επομένου μήνα υποβολής της αίτησης.
β) Σε περίπτωση που το δικαίωμα ασκηθεί κατά την εγγραφή, η απαλλαγή χωρεί από την εγγραφή.
γ) Αναδρομική εξαίρεση σε χρόνο προγενέστερο της δήλωσης επιλογής δεν επιτρέπεται.
δ) Εφόσον γίνει επιλογή Οργανισμού ασφάλισης αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί προ της παρόδου τουλάχιστον διετίας από την προηγούμενη επιλογή.

2. Η εξαίρεση διαρκεί:

α) Για όσο χρόνο διαρκεί η ασφαλιστική ικανότητα του προσώπου στον άλλο επιλεγέντα Οργανισμό, (υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του φορέα ή θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας κάθε έτος).

β) Για πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος και ανικανότητας εφόρου ζωής και θανάτου του Δημοσίου ή άλλου Οργανισμού Κύριας ασφ/σης η εξαίρεση από τον κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε διαρκεί επ’αόριστον.

γ) Σε περίπτωση που μεσολαβεί χρονικό διάστημα από τη λήξη της εξαίρεσης μέχρι την υποβολή του αποδεικτικού στοιχείου της συνέχισης της κάλυψης από τον ήδη επιλεγέντα φορέα και εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την επιλογή του άλλου Οργανισμού Ασφ/σης, η απαλλαγή θεωρείται συνεχόμενη υπό τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας, αλλιώς από τον επόμενο μήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης.

δ) Στην περίπτωση που παρέλθει διετία από την επιλογή άλλου Οργανισμού Ασφ/σης Ασθενείας και μετά την εκπνοή αυτής ο ασφ/νος καταβάλλει εισφορές κλάδου υγείας του Ο.Α.Ε.Ε, λογίζεται ότι επιλέγεται ο συγκεκριμένος κλάδος για παροχές ασθένειας.

ε) Στους συνταξιούχους λόγω ανικανότητας άλλων ασφ/κών Οργανισμών για τη συνέχιση της εξαίρεσης απαιτείται σχετική βεβαίωση και συνταξιοδοτική απόφαση παράτασης της ανικανότητας.

3. Η εξαίρεση λήγει:

α) Με την λήξη της ασφ/κής ικανότητας για παροχές ασθένειας στον άλλο Οργανισμό Ασφάλισης Ασθένειας, οποτεδήποτε.

β) Με την καταβολή εισφορών του κλάδου μετά την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη επιλογή του.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …