Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Ειδικές Κατηγορίες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (πλην του επιζώντος συζύγου) Ασφ/κών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ή Αυτοτελώς Απασχολουμένων, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , όταν ασκούν δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση ασφάλισης ανεξάρτητα της ηλικίας τους και των συνεπειών που θα έχει η ασφάλισή τους αυτή στη σύνταξη που ήδη τους χορηγείται.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2676/99 τα ανωτέρω πρόσωπα όταν απασχολούνται αυτοτελώς και ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ υποχρεούνται στην καταβολή προσαύξησης των εισφορών κατά 40% και δικαιούνται απαλλαγής Κλάδου Υγείας μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, με συνημμένη την απόφαση συνταξιοδότησης και βεβαίωση του Κλάδου Υγείας του φορέα. Από την καταβολή της προσαύξησης των εισφορών του 40% των αυτοτελώς απασχολούμενων συνταξιούχων, οι οποίοι υπάγονται στον Ο.Α.Ε.Ε, εξαιρούνται :

α. Οι συνταξιούχοι των Επικουρικών Ταμείων.

β. Ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα, που υπόκεινται στους περιορισμούς της σύνταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του Νόμου 2676/99).

γ. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

δ. Οι πολύτεκνοι, που έχουν τουλάχιστον ένα(1) ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. ε. Όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος , καθώς και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκρατικές ενέργειες (Ν.1897/90 και Ν.1976/91). στ. Τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71, 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας. ζ. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόνο όσοι έχουν ως αρμόδιο Φορέα έκδοσης της σχετικής συνταξιοδοτικής απόφασης το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Δεν εξαιρούνται της πρόσθετης καταβολής οι συνταξιούχοι φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ), ούτε οι συνταξιούχοι ΝΠΔΔ, που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Δημοσίου. η. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …