Ασφάλιση ΟΑΕΕ -Πρόσωπα Προαιρετικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται προαιρετικά με αίτησή τους τα κάτωθι πρόσωπα:

α) Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και παράλληλα και άδεια Ε.Ο.Τ. και επέλεξαν ως φορέα ασφάλισης το ΤΑΝΠΥ ή υπήχθησαν σε αυτό λόγω της πρώτης χρονικά άδειας του Ε.Ο.Τ., ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον Οργανισμό εντός ενός (1) έτους από την λήψη της δεύτερης χρονικά άδειας Τ.Ε.Ο.Μ.

β) Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν κάθε φορά, δηλαδή οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι ασφαλισμένοι» (που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 και εφεξής), οι οποίοι έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορέα λόγω ασκήσεως περισσοτέρων της μιας δραστηριότητας, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2335/1995 όπως ισχύουν κάθε φορά (Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών, ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ).

δ) Οι εικαστικοί καλλιτέχνες μέλη του Επιμελητηρίου των Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

ε) Τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ με βάση τα εδάφια α,β,γ,δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 όπως ισχύει κάθε φορά (επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων).

στ) Οι ιδιοκτήτες μέχρι δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ και εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, μπορούν να ασφαλιστούν στον Οργανισμό προαιρετικά κατόπιν αιτήσεώς τους.

Η προαιρετική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων διακόπτεται είτε με αίτησή τους από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της χωρίς να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, είτε με τη διακοπή της δραστηριότητας για την οποία υπήχθησαν στην προαιρετική ασφάλιση.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν το δικαίωμα της υπαγωγής προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μόνο μια φορά και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν αυτήν.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …