Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης ΟΑΕΕ

Με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ.6 του Ν. 3607/07, καθιερώθηκε από 1/12/2007 η υποχρέωση των Φορέων Κύριας Ασφάλισης να καταβάλλουν στους αιτούντες σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, προσωρινή σύνταξη εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΑΕΕ είναι το εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο ανά κατηγορία σύνταξης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απονομή σύνταξης είναι:

1) Αίτηση συνταξιοδότησης

2) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

3) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ασφαλισμένος δηλώνει το χρόνο ασφάλισης στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που αυτός έχει διανυθεί και για ποια αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Η απονομή προσωρινής σύνταξης αφορά τόσο τους παλαιούς όσο και τους νέους ασφαλισμένους. (Εγκύκλιος 133/07)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …