Διορθώσεις και νέες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ από τον Οκτώβριο

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, διόρθωσης, διαγραφής ή συμπλήρωσης επί των ακινήτων τους θα δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου.

parliament logo

Την επόμενη Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία πληρωμής της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, με βάση τα εκκαθαριστικά που αναρτήθηκαν ήδη στο taxisnet και από τον Οκτώβριο ξεκινά ο νέος γύρος των διορθώσεων των στοιχείων των ακινήτων.

Διαφορές στο ύψος του ΕΝΦΙΑ μεταξύ των νέων και των αρχικών εκκαθαριστικών θα διαπιστώσουν μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες μεταξύ των ακινήτων περιλαμβάνονται και οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολλά από τα διορθωμένα εκκαθαριστικά εντοπίζονται και νέα λάθη, καθώς μειώθηκε η αντικειμενική αξία των εκτός σχεδίου οικοπέδων, αλλά όχι ο φόρος.

Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ ελήφθησαν (σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Οικονομικών) υπόψη οι τιμές των οικοπέδων, με βάση τις οποίες υπολογίσθηκε ο ΦΑΠ φυσικών προσώπων έτους 2013, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τους φορολογούμενους. Επίσης, κατά τη νέα εκκαθάριση εξαιρέθηκαν από το φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται στην Κεφαλονιά, ενώ στις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης, κατά τη νέα εκκαθάριση το υπόλοιπο του οικοπέδου τους απαλλάχθηκε από τον κύριο φόρο. H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ και την ανάρτηση από χθες το πρωί των νέων εκκαθαριστικών. Η νέα εκκαθάριση αφορά:

1. Σε περιπτώσεις οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκότερη φορολογητέα αξία μεταξύ ΦΑΠ 2013 και ΕΝΦΙΑ.

2. Στην εξαίρεση από το φόρο ακινήτων που βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία.

3. Στην απαλλαγή από τον κύριο φόρο του υπόλοιπου οικοπέδου ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης.

4. Στη μείωση του συντελεστή συμπληρωματικού φόρου μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ΝΠΔΔ που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα ΝΠΔΔ, που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μειώθηκε από 5? σε 2,5?.

Δεν είναι τα οριστικά

Τα ποσά που αναγράφονται και στα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ δεν είναι τα οριστικά, για ένα σημαντικό τμήμα των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς από τον Οκτώβριο ξεκινά ένας νέος γύρος διορθώσεων των στοιχείων των ακινήτων. Tο χρονοδιάγραμμα των διορθώσεων από τη ΓΓΔΕ προβλέπει τα ακόλουθα βήματα:

1. Από τις αρχές Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι οι οποίοι επιθυμούν να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση θα δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου, δήλωση Ε9 με την οποία θα διορθώσουν, διαγράψουν ή συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους, ώστε η εικόνα τους να απεικονίζεται πλέον ορθά. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής.

Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 30/11, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου. Η ΓΓΔΕ συνιστά στους φορολογούμενους να είναι σε κάθε περίπτωση πολύ προσεκτικοί κατά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε αφενός να μην απαιτηθεί να προσέλθουν στις ΔΟΥ και αφετέρου να υπάρχει η ορθή εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν θα ζητήσουν να λάβουν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον από τη μετάβασή τους στις ΔΟΥ ή την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων. Για τον τρόπο συμπλήρωσης των τροποποιητικών δηλώσεων θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών, οι οποίες θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της ΓΓΔΕ.

2. Εντός του Οκτωβρίου θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τα ξενοδοχειακά κτήρια, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από το συμπληρωματικό φόρο.

3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες εκκαθαρίσεις του ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις που στα ακίνητα του φορολογουμένου περιλαμβάνονται κατοικίες ή διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενές και μη ηλεκτροδοτούμενες. Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι στη ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνονται σε καμία περίπτωση τα ημιτελή κτίσματα καθώς και τα ακίνητα που ουδέποτε έχουν ηλεκτροδοτηθεί.

4. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα χορηγηθούν οι εκπτώσεις 50% ή 100% από το φόρο στις περιπτώσεις των οικονομικά αδύναμων φορολογουμένων – φυσικών προσώπων. Οι διατάξεις του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπουν ότι σε περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του νέου φόρου θα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού φόρου, υπό τις προϋποθέσεις:

*Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Δηλαδή, ζευγάρι με ένα παιδί απαλλάσσεται του 50% του ΕΝΦΙΑ εάν έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό, εκ των οποίων λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο) μέχρι 11.000 ευρώ, ενώ ζευγάρι με δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο είναι 12.000 ευρώ κ.ο.κ.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχουν ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

* Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένεια να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τις 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τις 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. Ακόμη, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατά 100% παρέχεται μόνο στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80%, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα -πραγματικό ή τεκμαρτό- του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

5. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των πιο πάνω περιπτώσεων, εφόσον παρουσιασθούν υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά, λόγω της έλλειψης ουσιωδών στοιχείων, καθώς και διορθώσεις υπολογισμού του φόρου, για τις οποίες είτε απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών είτε δεν καλύπτονται από την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης, θα εκκαθαρισθούν ανά υπόθεση με την υποβολή σχετικού αιτήματος και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται. Για το λόγο αυτό θα εκδοθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και οδηγίες από τη ΓΓΔΕ.

Οσοι πλήρωσαν

Η ΓΓΔΕ ανακοινώνει πως στη σελίδα του Περιουσιολογίου έχει προστεθεί μία ακόμα εκτύπωση διαθέσιμη και στα 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσουν αν έχει «περάσει» στο σύστημα η όποια πληρωμή έχουν κάνει μέχρι τώρα για τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό αφορά όσους κατέβαλαν την πρώτη δόση μέχρι τέλος Αυγούστου ή αργότερα.

Η αναστολή καταβολής για νομικά πρόσωπα

Η αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ από τα νομικά πρόσωπα φόρου των δικαιούχων αυτής νομικών προσώπων θα πραγματοποιηθεί από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του νομικού προσώπου μέσα στο μήνα Οκτώβριο και έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων με διαδικασία και έντυπο που θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Η αναστολή καταβολής του φόρου αφορά τις επιχειρήσεις με μείωση τζίρου άνω του 30%.

Τέλος, το Δεκέμβριο θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τη διαρκή ενημέρωση του Περιουσιολογίου με τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που επήλθαν μέσα στο έτος 2014.

Η εφαρμογή αυτή θα παραμένει διαρκώς «ανοιχτή», ώστε οι φορολογούμενοι να ενημερώνουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσα σε ένα μήνα από τη μεταβολή αυτή, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Διευκρινίζεται πως οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2014 μέχρι και 30/11/2014 θα δηλωθούν μέχρι και 31/1/ 2015.

Οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου του 2014, θα δηλωθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2015 σε 30 ημέρες από τη μεταβολή.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά για προσλήψεις ΑμεΑ

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της …

Ειδικό τέλος υπέρ ΑμεΑ στις αερομεταφορές

Στην επιβολή ενός νέου τέλους στις αερομεταφορές υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να …

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ Στην Ελλάδα, ακόμη και τα προβλήματα των ΑμεΑ αποτελούν ευκαιρία επαγγελματικής ενασχόλησης για εύκολο κέρδος. Αρκεί να μη χρειαστεί να τους «αντιμετωπίσουμε» …

Δικαίωμα στο θάνατο;

Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει για την ευθανασία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει αβάσταχτος πόνος και ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην τιμωρείται όταν βοηθάει σε …

Σουμάχερ: Θα τα καταφέρει;

Η βίλα του στη Γενεύη έχει μετατραπεί σε κλινική - Η σύζυγός του, Κορίνα, δεν χάνει στιγμή την ελπίδα της, όμως, πολλοί προειδοποιούν ότι το αστέρι της Φόρμουλα 1 δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος …