ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78: Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2009 – Ο.Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ.: 210 5274389
FAX: 210 5220504

Αθήνα 25/08 /2009
Αρ. πρωτ.ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/15/81380
ΠΡΟΣ :Αποδέκτες
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:78
Πίνακα Α

ΘΕΜΑ : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009»
ΣΧΕΤ.: Η αρ. Φ.40021/12853/1297/21-7-2009 Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και κοινωνικής Προστασίας.


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 1533/Β’/27-7-2009, δημοσιεύθηκε η Υπουργική απόφαση αρ.Φ40021/12853/1297/21-7-2009 περί χορήγησης του επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2009 στους δικαιούχους των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται ότι το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας ανέρχεται σε 250,00 €.
Η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από τη σχετική απόφαση, δηλαδή για το έτος 2009 από 27/7/2009 έως 27/1/2010 συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το επίδομα αεροθεραπείας ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης, δικαιούνται και οι συνταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησης τους ανατρέχει σε χρονικό διάστημα πριν από την 31-08-2009, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης.
Δεν δικαιούνται του επιδόματος:
– Όσοι παίρνουν αυτό από άλλη πηγή.
(Όταν συνταξιούχος μας συνταξιοδοτείται και από το Δημόσιο, το επίδομα καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον ΟΑΕΕ χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιλογής.)
– Όσοι νοσηλεύονται και εφόσον τους καταβάλλονται δαπάνες νοσηλείας για το μεγαλύτερο τμήμα του χρονικού διαστήματος από 1/6/2009 έως 31/8/2009.
– Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου.
Τέλος επισημαίνουμε ότι ως προς τους δικαιούχους ασφαλισμένους, συνταξιούχους, ως προς τις νόσους από τις οποίες πάσχουν και ως προς τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης του επιδόματος της αεροθεραπείας ισχύουν όσα σας έχουμε γνωρίσει με την εγκύκλιο 73/8.9.2008 της Υπηρεσίας μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …