Εναρξη/Λήξη Δικαιώματος Σύνταξης ΟΑΕΕ

Το δικαίωμα για σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει την 1η του επομένου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για σύνταξη.

Το δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης εφόσον ο δικαιούχος έχει διακόψει το επάγγελμα και η αναπηρία του προηγείται της αίτησης.

Σε περίπτωση που το επάγγελμα έχει διακοπεί μετά την υποβολή της αίτησης η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα διακοπής του επαγγέλματος.

Για τους αυτοκινητιστές που έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης εφόσον δεν την υπέβαλλαν με τα δικαιολογητικά της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια.

Η σύνταξη των μελών της οικογένειας θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα θανάτου. Η σύνταξη αυτή μπορεί να καταβληθεί και αναδρομικά όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος από της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σχετική η εγκύκλιος 74/08.

Ο συνταξιούχος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει στον Οργανισμό κάθε μεταβολή που επέρχεται στην οικογενειακή του κατάσταση (γάμος, ενηλικίωση παιδιού, θάνατος) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να φέρει αλλαγή ή διακοπή της σύνταξης. Αν δεν γνωρίσει τη μεταβολή αυτή μέσα σε τρεις μήνες από τότε που επήλθε, επιστρέφονται εντόκως τα ποσά που ελήφθησαν αχρεωστήτως. Σχετικό το άρθρο 30 του Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05).

Το δικαίωμα σύνταξης λήγει:

• Στη σύνταξη λόγω γήρατος στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου

• Στη σύνταξη αναπηρίας στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής επιτροπής, έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση ή επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου.

• Στη σύνταξη λόγω θανάτου στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο τελέσθηκε γάμος ή επήλθε ο θάνατος του δικαιούχου της σύνταξης.

• Για θανάτους Παλαιών ασφαλισμένων μετά την 01/01/2007, η σύνταξη των τέκνων λήγει με την συμπλήρωση του 18ου ή 19ου έτους, εφόσον συνεχίζουν να είναι μαθητές Β΄θμιας εκπαίδευσης, ή του 26ου έτους εφόσον είναι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας ή εφόσον αναλάβουν εργασία ή λάβουν σύνταξη εξ’ ιδίου δικαιώματος.

Για θανάτους Νέων ασφαλισμένων, η σύνταξη των τέκνων λήγει με την συμπλήρωση του 18ου έτους ή του 24ου έτους εφόσον είναι σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας ή εφόσον αναλάβουν εργασία ή λάβουν σύνταξη εξ’ ιδίου δικαιώματος.

• Στη σύνταξη ανικάνων τέκνων στο τέλος του μήνα, κατά τον οποίο ο ανάπηρος, βάσει απόφασης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις για παράταση σύνταξης λόγω ανικανότητας.

• Η σύνταξη που χορηγήθηκε χωρίς να συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις διακόπτεται οριστικά από την 1η του επόμενου μήνα ελλείψεως των προϋποθέσεων.(χωρίς αναζήτηση των καταβληθέντων όταν δεν υπάρχει δόλος ασφ/νου).

• Η σύνταξη που χορηγήθηκε βάσει ψευδών & απατηλών στοιχείων διακόπτεται οριστικά από την 1η του επόμενου μήνα διαπίστωσης. Σχετικό το άρθρο 30, παρ. 3 του ΠΔ.258/05.

Σημείωση: Το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο και είναι ανεπίδεκτο παραιτήσεως.

Παραίτηση από υποβληθείσα αίτηση για απονομή σχετικής παροχής είναι έγκυρη , σύμφωνα με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, τη νομολογία και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί και δεν έχει εκδοθεί διοικητική πράξη. Στη παραπάνω περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση για την απονομή της παροχής από τον Οργανισμό, όμως το δικαίωμα αρχίζει από την υποβολή νέας αίτησης.(Εγκύκλιος 11/09)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …