Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων

Kατόπιν ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ.: 16217/09-04-2012) διευκρινίζεται πως ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει συνταγές με φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων (κυκλοφορούντα στην Ελλάδα ή εισαγώμενα) μόνο στην περίπτωση που έχει δοθεί θετική γνώμη από την ειδική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Θέμα: «Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων»
Σχετικό: 1. Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29-02-2012 (ΦΕΚ 545/Β΄/01-03-2012)

Αθήνα, 09 Απριλίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 16217/09-04-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΟΠΥΥ- Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας – Δ/νση: Φαρμάκου – Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής
Τηλ.210-6871718, Fax.210-6871792, Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι, E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση:
«1. Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τη συνταγογράφηση νοσηλευομένων ασθενών όσο και για τη συνταγογράφηση εξωτερικών ασθενών.
2. Ο ΕΟΠΥΥ και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα αποζημιώνουν συνταγές που περιέχουν φάρμακα εκτός ενδείξεων και δοσολογίας.
3. Για εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις αναφορές της Διεθνούς Βιβλιογραφίας, συγκροτείται στον ΕΟΦ ειδική επιτροπή στην οποία θα απευθύνουν πλήρως τεκμηριωμένα τα σχετικά αιτήματα τα νοσοκομεία, ο ΕΟΠΥΥ και οι άλλοι ΦΚΑ.
Η χορήγηση των φαρμάκων και η αποζημίωση των συνταγών στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται μόνον κατόπιν θετικής γνώμης της ειδικής επιτροπής του ΕΟΦ».

Kατόπιν των ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή στους ιατρούς που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ ότι ο Οργανισμός θα αποζημιώνει συνταγές με φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων (κυκλοφορούντα στην Ελλάδα ή εισαγώμενα) μόνο στην περίπτωση που έχει δοθεί θετική γνώμη από την ειδική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Οι Επιτροπές φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης και η λειτουργία τους αφορά αποκλειστικά σε περιπτώσεις σκευασμάτων εξωτερικού και υψηλού κόστους και μόνο για τις εγκεκριμένες τους ενδείξεις. Ως εκ τούτου και κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, τα περιστατικά που αφορούν σε συνταγογράφηση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων θα προωθούνται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με ευθύνη του Διευθυντή των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι θα ελέγχουν την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου (σε συνεννόηση με τον ΕΟΦ).

Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας να λάβουν γνώση του εγγράφου αυτού οι ιατροί της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και οι συμβεβλημένοι ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατροί νοσοκομείων του ΕΣΥ της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον προμηθεύονται συνταγολόγια από τη Μονάδα, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …