ΙΚΑ: Μέχρι 27 Ιουνίου η εγγραφή στις κατασκηνώσεις

Μέχρι την 27η Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού Προγράμματος για το καλοκαίρι του 2011. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων ανατέθηκε σε Περιφέρειες, ενώ οι εγγραφές ατόμων με αναπηρία γίνονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 236 – Ηλιούπολη, τηλ. 2105236501). Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα του ΙΚΑ:

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εγγραφής και επιλογής παιδιών και άλλων κατηγοριών ατόμων που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του κρατικού Προγράμματος, το καλοκαίρι του 2011, για ασφαλισμένους ΙΚΑ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ IKA – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Ελένη Τσιαμπούρη
Αγ. Κων/νου 8, τ.κ. 10241, Τηλ. 210 5215212-213-214, Fax: 210 5228509, e-mail: diefygyp_prol@ika.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΘΗΝΑ: 20/6/2011
Αρ. Πρωτ.:Γ32/679 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
1. Όλες τις Νομ/κες& Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
2. Τμήματα Προληπτικής Ιατρικής Αθήνα-Πειραιά -Θεσ/νίκη
3. Σταθμοί Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου (59)

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ. αριθ. πρωτ. Π1β/Γ.Π.οικ.67795/16.6.11 Εξ. Επείγον έγγραφο (επισυνάπτεται) το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνει την έναρξη εγγραφής και επιλογής παιδιών και άλλων κατηγοριών ατόμων που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος για την φετινή θερινή περίοδο 2011. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος ανατέθηκε σε Περιφέρειες.

Ειδικότερα:

 1. Η εγγραφή των ενδιαφερομένων θα έχει καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιουνίου 2011.
 2. Στις Μονάδες Υγείας & στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου εγγράφονται ασφ/να παιδιά ηλικίας από 6 – 16 ετών.
 3. Εγγραφές ατόμων τρίτης ηλικίας γίνονται σε ΚΑΠΗ της περιοχής τους.
 4. Εγγραφές ΑΜΕΑ γίνονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 236 – Ηλιούπολη, τηλ. 2105236501)
 5. Κατά την εγγραφή απαιτείται η προσκόμιση:
  • Βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ
  • Φωτογραφίας
  • Βιβλιαρίου εμβολίων (για τα παιδιά)
  • Φωτοαντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση
  • Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Σημειώνεται ότι η καρτέλα (επισυνάπτεται) υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εξετάζοντα ιατρό και φέρει επίσης τη στρογγυλή σφραγίδα του Ιδρύματος.
 7. Οι σωστά συμπληρωμένες καρτέλες θα αποστέλλονται Υπηρεσιακά (με ταχυαποστολή) στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι (για τις κατασκηνώσεις) ασφαλισμένοι θα εξυπηρετηθούν από τους Ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκτός του συστήματος των ραντεβού (184).

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι ασφ/νοι μας με αναρτήσεις σχετικών ανακοινώσεων στις Υπηρεσίες μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Γραφ. Διοικητή
2.Γραφ. Υπ/τη Κ. Νικόλη
3.Γραφ. Υπ/τη Κ. Σαριβουγιούκα
4. Γραφ. Υπ/τη Κ. Πατσούρη
5.Yπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Δ/νση Προστασίας Οικογένειας – Τμήμα Π1β- Αριστοτέλους 17 – τ.κ. 10187

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Έναρξη εγγραφής και επιλογής παιδιών και άλλων κατηγοριών ατόμων που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος το καλοκαίρι του 2011

1. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος για το έτος 2011 ανατέθηκε σε Περιφέρειες, ως εξής:

Πίνακας με τις αρμόδιες Περιφέρειες

Πίνακας με τις αρμόδιες Περιφέρειες

Οι κατασκηνώσεις αυτές συντηρούνται σχεδόν αποκλειστικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και φιλοξενούν παιδιά που έχουν ανάγκη για παραθερισμό και που οι οικογένειές τους δεν μπορούν με δικές τους δαπάνες να καλύψουν αυτήν την ανάγκη.
Σε ορισμένες από αυτές φιλοξενούνται άτομα με αναπηρίες καθώς και ηλικιωμένα άτομα.

2. Με την ευκαιρία της έναρξης των σχετικών διαδικασιών για την εφαρμογή του κατασκηνωτικού προγράμματος, εγκρίνουμε την εγγραφή των παιδιών που θα ζητηθεί και πρέπει να φιλοξενηθούν στις Παιδικές Εξοχές από τη λήψη της εγκυκλίου αυτής και σας υπενθυμίζουμε τον τρόπο και την διαδικασία εγγραφής και αποστολής των οικείων καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Π1β
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 87
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Σακελλαρίδη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 52 35 757
FAX: 210 52 34 768

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΘΗΝΑ 16-6-2011
Αρ.Πρ. Π1β / Γ. Π. οικ. 67795

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

α) Στις Παιδικές Εξοχές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού και είναι ηλικίας από 6 έως 16 ετών.
β) Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται στις Κρατικές Υγειονομικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων – Πολυϊατρεία – Ιατρεία του Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).
γ) Κάθε παιδί, πριν από την εγγραφή, θα εξετάζεται από τους γιατρούς των πιο πάνω Υγειονομικών Υπηρεσιών, ή από γιατρούς των Ασφαλιστικών Ταμείων που είναι ασφαλισμένοι οι γονείς του και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου Υγείας ή η κάρτα των υποχρεωτικών για ομαδική συμβίωση εμβολίων τα οποία θα του συστήνονται να γίνουν σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει μέχρι την ημέρα της εγγραφής του.
δ) Για κάθε παιδί συμπληρώνεται ειδική καρτέλα, στην οποία εκτός από τα ατομικά στοιχεία του παιδιού (ονοματεπώνυμο, ηλικία, καταγωγή κ.λ.π.) θα καταγράφεται κάθε παρατήρηση του γιατρού για την υγεία του παιδιού, καθώς και η γνώμη του για το αν το παιδί θα φιλοξενηθεί σε ορεινή ή παραθαλάσσια κατασκήνωση. Σε ειδική στήλη, θα καταχωρείται η επιθυμία του παιδιού, η οποία θα ικανοποιείται εφόσον συμπίπτει με τη γνώμη του γιατρού και παρέχεται η ευχέρεια από τον σχετικό προγραμματισμό. Σε άλλη στήλη της καρτέλας, θα αναγράφεται ο ασφαλιστικός φορέας που είναι το παιδί άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο. Η σωστά συμπληρωμένη καρτέλα για το παιδί διευκολύνει τους αρμόδιους για την παρακολούθησή του, ενώ είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθηθούν στη στατιστική παρακολούθηση του κατασκηνωτικού προγράμματος οι αρμόδιες Υπηρεσίες.
ε) Αντίγραφα των καρτελών θα σταλούν σε όλες τις προαναφερόμενες υγειονομικές υπηρεσίες από τις Περιφέρειες. Υπόδειγμα καρτελών διαβιβάζεται με το παρών έγγραφο.
στ) Από τις κατασκηνώσεις αποκλείονται, μέχρι αποκαταστάσεως της Υγείας τους, τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κ.λ.π.).
ζ) Τα παιδιά μπορούν να επισκέπτονται τις παραπάνω Υγειονομικές Υπηρεσίες για την εγγραφή τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 27η Ιουνίου 2011.
η) Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες της παραγράφου β’ θα στείλουν τις συμπληρωμένες καρτέλες στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των εξουσιοδοτημένων Περιφερειών, οι οποίες στη συνέχεια σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε κατασκήνωσης της περιοχής τους κατανέμουν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις.
θ) Τα παιδιά που φιλοξενούνται σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας συμμετέχουν στις παιδικές εξοχές κατά προτεραιότητα. Για τη φιλοξενία 10 παιδιών και άνω κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να εξασφαλίσει και ένα (1) συνοδό.

3. Κατά την εγγραφή στα κατά τόπους ιατρεία των κατασκηνωτών, οι γονείς των παιδιών θα πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή φωτοαντίγραφο της πρόσφατης δήλωσής τους θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού εισοδήματός τους εφόσον δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην εφορία.

4. Εκτός από το Πρόγραμμα των Παιδικών Εξοχών, το Υπουργείο, μέσω των εξουσιοδοτημένων Περιφερειών, εφαρμόζει σε ορισμένες κατασκηνώσεις και πρόγραμμα για ηλικιωμένα άτομα. Σχετικές αποφάσεις θα εκδοθούν από το Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων του Υπουργείου μας.

5. Επίσης εφαρμόζεται επί σειρά ετών πρόγραμμα για άτομα με αναπηρίες. Σ΄ αυτό συμμετείχε ικανός αριθμός τέτοιων ατόμων που φιλοξενήθηκαν σε κατασκηνώσεις, στις οποίες δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τον παραθερισμό των παραπάνω ατόμων. Το εν λόγω πρόγραμμα, λόγω της επιτυχίας που σημείωσε, κρίνεται επιβεβλημένο να συνεχιστεί και για τη φετινή κατασκηνωτική περίοδο.
Για τις κατασκηνώσεις, στις οποίες θα φιλοξενηθούν άτομα με αναπηρίες, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.), που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 236 – Ηλιούπολη, τηλέφωνο 210 52 36 501, η οποία θα έχει και την ευθύνη επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού.

6. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των Περιφερειών και η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. παρακαλούνται να συστήσουν στους υπαλλήλους, που ασχολούνται με τα προγράμματα αυτά, την υποχρέωση που έχουν για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων για το θέμα αυτό.

7. Όλες οι Υπηρεσίες, που εμπλέκονται στη λειτουργία του κατασκηνωτικού προγράμματος, πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία μεταξύ τους με αντικειμενικό σκοπό να εξασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος αυτού.

8. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού πάνω στο θέμα της εγκυκλίου αυτής.

Συνημμένα σας στέλνουμε δείγμα δελτίου κατασκηνωτή, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί φωτοτυπία αυτού για την εγγραφή των κατασκηνωτών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 δελτίο κατασκηνωτή σε κάθε αποδέκτη ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρεια Αττικής: Συγγρού 15-17, Τ. Κ. 117 44 – ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Κορίνθου 327, Τ. Κ. 261 10 – ΠΑΤΡΑ
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Διοικητήριo Δημοκρατίας 52, Τ. Κ. 501 00 – ΚΟΖΑΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2012

Έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχει πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, και Εκδρομών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, για …

Προσβασιμότητα: ούτε τα αυτονόητα

Zugspitze: Η «κορυφή της Γερμανίας». Μια βουνοκορφή 2964 μέτρα ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας στις Βαυαρικές Άλπεις. Ένα μέρος μαγικό όπου μπροστά σου απλώνεται μια θάλασσα βουνών σε τέσσερις …

Θεραπευτικός Τουρισμός έτους 2011

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού 2011. Σημειώνεται …

ΙΚΑ: Μέχρι 27 Ιουνίου η εγγραφή στις κατασκηνώσεις

Μέχρι την 27η Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις του κρατικού Προγράμματος για το καλοκαίρι του 2011. Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων …

Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ τριγυρίζει…

Από αυτή τη σελίδα θα σας παίρνουμε μαζί μας στα στέκια που ανακαλύπτουμε τριγυρίζοντας στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας! Θέλουμε να διαπιστώσουμε πού και πώς οι επισκέπτες και οι καταναλωτές που …