Υποχρέωση Καταβολής Εισφορών OAEE-Εκπρόθεσμη Καταβολή Εισφορών-Μέτρα Είσπραξης Εισφορών- Παραγραφή Υποχρεώσεων

Υποχρέωση Καταβολής Εισφορών

Η κοινωνική ασφάλιση διέπεται από βασικές ασφαλιστικές αρχές, η βασικότερη των οποίων είναι η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης. Συνέπεια αυτής της αρχής είναι να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Οργανισμό όλα τα πρόσωπα που έχουν επαγγελματική απασχόληση.

Μετά την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Εκπρόθεσμη Καταβολή Εισφορών

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν την διμηνιαία εισφορά το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της αναφερόμενης περιόδου μηνός, διαφορετικά από την 1η του μεθεπόμενου θεωρείται καθυστερούμενη και επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος, 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες και μέχρι 120% κατ΄ ανώτατο όριο.

Όταν γίνεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών οι καθυστερούμενες εισφορές αναπροσαρμόζονται αυτόματα στο ύψος του ασφαλίστρου κατά το χρόνο καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 1902/90. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές οποιασδήποτε χρονικής περιόδου, θα εισπράττονται με το νέο ασφάλιστρο και θα επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη καθυστέρησης.

Μέτρα Είσπραξης Εισφορών

Σε περίπτωση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ο Οργανισμός μπορεί να επιδιώξει την αναγκαστική είσπραξη .

Επίσης, ο Οργανισμός δύναται να βεβαιώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές στο Δημόσιο Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή η είσπραξη της οφειλής πραγματοποιείται με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσιών Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Παραγραφή Υποχρεώσεων

Το δικαίωμα του Οργανισμού προς απαίτηση των οφειλόμενων εισφορών παραγράφεται μετά την παρέλευση εικοσαετίας από τη λήξη του Οικονομικού έτους, κατά το οποίο αυτές κατέστησαν απαιτητές. Σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ε.Π.Τ. ή ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις ή υποβολής μήνυσης από τον Οργανισμό ή κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από τον Κ.Ε.Δ.Ε., η παραγραφή διακόπτεται και αρχίζει νέα εικοσαετής. Ο ασφαλισμένος δικαιούται αν επιθυμεί να καταβάλλει τις εισφορές ακόμα και αν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Οργανισμού για απαίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός υποχρεούται να συνυπολογίσει το χρόνο, για τον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές, ως χρόνο ασφάλισης.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …