Λειτουργία φαρμακείων ΕΟΠΥΥ

Διαβάστε τί ισχύει με τη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και την παροχή των φαρμάκων υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων, και όσων δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα κρατικά νοσοκομεία.

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία φαρμακείων ΕΟΠΥΥ»

Αθήνα, 14/03/2012
Αρ. Πρωτ.: 10395

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr – Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας – Δ/νση: Φαρμάκου – Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων – Πληροφορίες: Β. Κουράφαλος, Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 2106871755, Fax: 2106871792, E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Όπως είναι γνωστό, με την εφαρμογή του Ν.3918/2011, οι δομές και οι αρμοδιότητες των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα οποία περιλαμβάνονται και τα Φαρμακευτικά Τμήματα, μεταφέρονται και λειτουργούν ως Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ.
Τα Φαρμακεία λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος με προϊστάμενο του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών και στελεχώνονται με Φαρμακοποιούς, Υπαλλήλους Φαρμακείου και Διοικητικό προσωπικό έχουν δε αρμοδιότητα τη διάθεση στους ασφαλισμένους των φαρμάκων και συναφών ειδών περίθαλψης, καθώς και την προμήθεια, διαχείριση και εφοδιασμό των ιατρείων των Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας με τα απαραίτητα φάρμακα.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (άρθρο 9) τα φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων και τα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα κρατικά νοσοκομεία.

Λόγω της συνένωσης υπό τον ΕΟΠΥΥ των κλάδων υγείας των Ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και της επικείμενης συνένωσης των κλάδων υγείας του Οίκου Ναύτου, του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ, αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων που προσέρχονται για την παροχή των φαρμάκων υψηλού κόστους.

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της διαδικασίας λειτουργίας των
Φαρμακείων του Οργανισμού στις ακόλουθες Μονάδες Υγείας:

1. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Πάτρας (Γιαννιτσών 3, 26222 Πάτρα)
2. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Ιωαννίνων (Παύλου Μελά 34, 45100 Ιωάννινα)
3. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Λάρισας ((Ρούσβελτ 4, 41222 Λάρισα)
4. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Λαμίας (Θερμοπυλών 77, 35100 Λαμία)
5. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Πύργου (Τάκη Πετροπούλου 8, 27100 Πύργος)
6. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Τρίπολης (2ο χιλ. Τρίπολης – Σπάρτης, 22100 Τρίπολη)
7. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Ηρακλείου (3ο χιλ. Εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο)
8. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Ρόδου (3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, 85100 Ρόδος)
9. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Μυτιλήνης (Πλατεία Μαρτύρων 81100 Μυτιλήνη)
10. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Καβάλας (Φιλικής Εταιρείας 6, 65403 Καβάλα)
11. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Κομοτηνής (Υψηλάντου 2, 69100 Κομοτηνή)
12. Τοπική Μονάδα Υγείας Τούμπας (Τζουμαγιάς 64, 54351 Θεσσαλονίκη)
13. Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19, 54624 Θεσσαλονίκη)

Συγκεκριμένα εφεξής θα ισχύουν τα κάτωθι:

 • Η παραγγελία των φαρμάκων θα γίνεται απευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρείες (παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς) και όχι από το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου στο Ρέντη, αφού εγκριθεί από το Διευθυντή της Μονάδας Υγείας. Την ευθύνη για την επάρκεια και ασφαλή φύλαξη των φαρμάκων θα έχει ο Διαχειριστής Φαρμακοποιός. Κάθε Φαρμακείο θα προμηθεύεται μικρές ποσότητες φαρμάκων, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης (αποθήκες, ψυγεία).
 • Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός θα συντάσσει έγγραφο παραγγελίας όπου θα αναγράφεται η πιθανή δαπάνη και το υπόλοιπο διαθέσιμο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Σημειώνεται ότι πρέπει να γίνεται καταγραφή των φαρμάκων που διαθέτουν τα φαρμακεία για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ώστε όταν υποβάλλεται η παραγγελία για έγκριση από το Διευθυντή να σημειώνεται το υπόλοιπο της αποθήκης.
 • Οι παραγγελίες καθώς και τα τιμολόγια που θα εκδίδονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες, θα φέρουν τις ονομασίες των Μονάδων Υγείας και Α.Φ.Μ.: 997478553, ΔΟΥ: Αμαρουσίου.
 • Τα φάρμακα θα τα παραλαμβάνει τριμελής επιτροπή και για κάθε παραλαβή θασυντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής στο οποίο θα ενσωματώνει και το Δελτίο Εισαγωγής. Την τριμελή Επιτροπή παραλαβής φαρμάκων ορίζει ο Διευθυντής της Μονάδας Υγείας και η σύνθεση θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Φαρμάκου.
 • Τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα αποστέλλουν κάθε μήνα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ για εξόφληση τα ακόλουθα: Συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα πληρωτέα ποσά ανά προμηθευτή, Αιτήσεις – Εγκρίσεις, Δελτία Αποστολής, τα Τιμολόγια, Δελτία Εισαγωγής και Πρωτόκολλο Παραλαβής προκειμένου να γίνεται ο επανέλεγχος των παραστατικών και η πληρωμή των δαπανών στους προμηθευτές. Επιπλέον αντίγραφα των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων θα αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Φαρμάκου προς ενημέρωση.
 • Επισημαίνεται ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμών από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για:

  Α) την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (PC, servers, δίκτυα) προκειμένου να εγκατασταθεί το πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για τη λειτουργία των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, να γίνεται κεντρικά η παρακολούθηση της διακίνησης φαρμάκων καθώς και ο έλεγχος και η ακύρωση των ταινιών γνησιότητας, σύμφωνα με σχετική οδηγία του ΕΟΦ, η οποία πρόκειται να σας κοινοποιηθεί.
  Όλα τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα προμηθεύουν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, θα συνδεθούν με το αρχείο διαχείρισης φαρμακείου του συστήματος των ΟΠΣ προκειμένου:
  i) να εκτελούν Ηλεκτρονικές Συνταγές (www.e-syntagografisi.gr),
  ii) όταν εκτελούνται οι συνταγές να ενημερώνεται το ενιαίο σύστημα,
  iii) να είναι εφικτή η καταχώρηση των στοιχείων των ασφαλισμένων, οι εγκρίσεις επιτροπών, ο έλεγχος της συνταγογραφίας και
  iv) να παρακολουθούν τις αποθήκες.

  Β) τον εξοπλισμό των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ με: ψυγεία με ενσωματωμένο καταγραφικό θερμοκρασίας συνδεδεμένο με συναγερμό και ο συναγερμός να είναι συνδεδεμένος με το κινητό τηλέφωνο του Υπεύθυνου του Φαρμακείου, συσκευή fax για να δέχεται μεγάλο όγκο αιτημάτων, φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα μετατροπής αρχείων σε pdf, σύστημα έκδοσης αριθμών προτεραιότητας. Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα ψυγεία στη Μονάδα Υγείας από το Κέντρο Μάνας και Παιδιού, θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Επιπλέον τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να διαθέτουν γεννήτρια διάρκειας λειτουργίας τουλάχιστον 72 ωρών, στην οποία θα συνδέονται τα ψυγεία και φύλαξη.

Επισημαίνεται ότι την έκτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα θα αποστέλλονται στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου (ΚΜΕΣ, Πειραιώς 181, 11853 Αθήνα) όλες οι εκτελεσμένες τον προηγούμενο μήνα συνταγές με επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας στις προβλεπόμενες θέσεις προκειμένου να σαρωθούν και να γίνει ο ηλεκτρονικό έλεγχος. Η αποστολή των συνταγών θα γίνεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία έχει σύμβαση ο Οργανισμός για τη μεταφορά των συνταγών ιδιωτικών φαρμακείων.

Τα φαρμακεία θα πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα και κάθε Μονάδα θα ενημερώσει τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Οργανισμού κατά την έναρξη λειτουργίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

(Α) Φάρμακα χορηγούμενα από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε ότι τα φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω χορηγούνται από τα Φαρμακεία του Οργανισμού σε ασθενείς-ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 • Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα.
 • Τα ιδιοσκευάσματα με δραστική ουσία OXALIPLATIN, PACLITAXEL, MITOXANTRONE, χορηγούνται από τα παραπάνω φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Τα σκευάσματα αυτά δεν αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.
 • Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν:
  – Να τα συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
  – Να αναγράφουν στη συνταγή «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
  – Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ που θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την Ειδική Επιτροπή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.
  – Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
  Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, σε περίπτωση που η θεραπεία έχει οριστεί από Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ιδίου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …