Μέτρα για την απασχόληση στις ευπαθείς ομάδες

ΜΕΤΡΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εξετάζονται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διαμορφωθεί και ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις ανάγκες του Δ’ ΚΠΣ. Οι σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί και, με το «πνεύμα» αυτό, θα γίνει η δημόσια διαβούλευση σε τεχνικό επίπεδο, για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα προωθηθούν. Στόχος, της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου είναι, σε αναπτυξιακό συνέδριο για τους ανθρώπινους πόρους στις 23 Μαΐου, να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία στην κάλυψη των αναγκών σχεδιασμού του Δ’ ΚΠΣ.

Εμφαση θα δοθεί σε ομάδες-στόχους, που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα απασχόλησης. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι νέοι και ιδιαίτερα οι γυναίκες, που παραδοσιακά ανήκουν στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο.

Τα στοιχεία

Τον κανόνα επιβεβαιώνει έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, που επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ, Γ. Κρητικίδης, με βάση την οποία:

– Οι νέοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΕΔ 2005 β’ τριμήνου, ανέρχονται σε 2.026.800 άτομα, από τα οποία σχεδόν το ήμισυ είναι γυναίκες (49,6%). Στην αγορά εργασίας (εργατικό δυναμικό) βρίσκονται ενταγμένοι περί τους 1.086.620 νέους, δηλαδή πάνω από το ήμισυ (53,6%) του πληθυσμού αυτών, το 44,8% των οποίων είναι γυναίκες. Εκτός αγοράς εργασίας (μη ενεργός πληθυσμός) βρίσκεται το υπόλοιπο 46,4% του πληθυσμού των νέων, ενώ οι νέες γυναίκες αναλογούν πολύ πάνω από το ήμισυ των εκτός αγοράς εργασίας (55,1%).

– Ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, ως απασχολούμενοι, βρίσκονται περί τα 882.250 άτομα, δηλαδή περίπου 8 στους 10 νέους που είναι ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων ανέρχεται στο 18,8% του εργατικού δυναμικού. Η μικρή αναλογία των νέων γυναικών στους νέους απασχολούμενους (40,5%) έχει ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη συμμετοχή τους στους ανέργους, καθώς αποτελούν το 63,2% των νέων ανέργων.

– Πάνω από το 1/4 του εργατικού δυναμικού των νέων γυναικών είναι άνεργες (26,5%), δηλαδή το ποσοστό ανεργίας τους είναι 1,4 φορές μεγαλύτερο του μέσου ποσοστού ανεργίας των νέων και υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου των νέων ανδρών (12,5%).

– Το 70,0% του πληθυσμού των νέων έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περί το 1/5 την τριτοβάθμια εκπαίδευση (21,0%) και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το υπόλοιπο 9,0%. Πάνω από το ήμισυ των νέων που βρίσκεται ενταγμένο στην αγορά εργασίας έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια (56,0%), πάνω από το 1/3 την τριτοβάθμια εκπαίδευση (35,1%), η συμμετοχή όσων έχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι περίπου ίση με αυτήν του πληθυσμού των νέων (8,6%), ενώ παραπλήσιες είναι και οι αναλογίες κατά εκπαιδευτικό επίπεδο σε απασχολούμενους και σε ανέργους. Ο κύριος όγκος των νέων που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας έχει τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (86,0%), το 8,7% αυτών την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μόλις το 4,7% έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση.

– Οι νέοι, ενώ συμμετέχουν με 28,4% στο συνολικό παραγωγικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών, η συμμετοχή τους είναι αυξημένη στις κατηγορίες των ανέργων και του μη ενεργού πληθυσμού 15-64 ετών (43,9% και 39,7% αντίστοιχα) και μειωμένη στις κατηγορίες της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού (αντίστοιχα κατά 20,5% και 22,8%).

– Επιπρόσθετα, διαχρονικά, η συμμετοχή τους μειώνεται στις κατηγορίες των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων κατά 1,6 και 0,5 μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, η συμμετοχή τους διαχρονικά αυξάνεται στη μερική & την προσωρινή απασχόληση κατά 4,9 και 2,7 μονάδες αντίστοιχα, καθώς και στην κατηγορία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών κατά 2,0 μονάδες, ενώ στις κατηγορίες αυτές η συμμετοχή των νέων είναι από 10 μέχρι 23 μονάδες υψηλότερη, έναντι της μέσης συμμετοχής των νέων στη συνολική απασχόληση.

– Η μερική απασχόληση των νέων αυξήθηκε την εν λόγω περίοδο, με διπλάσιο ετήσιο ρυθμό 1,4%, έναντι της συνολικής μεταβολής της απασχόλησης αυτών 0,6%, όμως η συμμετοχή της στη μεταβολή των νέων απασχολούμενων φθάνει το 16,0%, καθώς το υπόλοιπο της μεταβολής οφείλεται σε αύξηση των πλήρως απασχολούμενων νέων, (84,0%).

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2006 07:00

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …