Nόμος 3865/10: Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου

Μέσα στο, όπως φαίνεται, «εργατικό» καλοκαίρι για τους Έλληνες πολιτικούς και αφαιμακτικό καλοκαίρι ρωσικού φαταλισμού για τους Έλληνες πολίτες, άλλος ένας ακόμα νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή, αυτή τη φορά σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Νόμο 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21.7.2010), με τίτλο «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις».

Χωρίς να μπορούμε ακόμα να σχηματίσουμε σαφή εικόνα για το μέλλον των συντάξεων που θα κατοχυρώνουν στο εξής οι Έλληνες με αναπηρίες, και αναμένοντας τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που αναπόφευκτα θα εκδοθούν για την ερμηνεία των γραφομένων του «νομοθέτη», αναφέρουμε απλώς συνοπτικά κάποια από τα σημεία του Νόμου που αφορούν στους πολίτες με αναπηρία.

Στο Άρθρο 2 αναφέρεται το νέο ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1.1.2011, οι οποίοι θα υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύ­ριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στο ίδιο άρθρο σημειώνεται πως οι διατάξεις με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη όσων στρατιωτικών καθίστανται ανάπηροι εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, κατά το μέρος που αφορούν τον υπολογισμό της σύνταξης των προσώπων που υπάγονται σε αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υπαγωγή τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο Άρθρο 3, που αφορά στη βασική σύνταξη, διευκρινίζεται πως η βασική σύνταξη των προσώπων του 4ου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 και του 4ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 169/2007, και όσων υπά­γονται στις διατάξεις του Ν. 2084/1992, καθώς και των προσώπων στα οποία καταβάλλεται σύνταξη λόγω αναπηρίας, δεν μειώνεται ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Αναφορικά με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, στο δεύτερο κεφάλαιο του νόμου, στο Άρθρο 6, υπάρχει η εξής τροποποίηση:

7.α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’) αντικαθίστανται από 1.1.2013 ως εξής:
«Προκειμένου για όσους έχουν ανίκανα για κάθε βι­οποριστική εργασία παιδιά αρκεί η συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ού) έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν εικοσιπενταετή (25ετή) πλήρη πραγματική συ­ντάξιμη υπηρεσία.»

Στους συνταξιούχους και χορηγιούχους του Δημο­σίου, με κάποιες εξαιρέσεις, χορηγείται εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή για το έτος 2009 (Άρθρο 12), που είναι αφορολόγητη, δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. και ανέρ­χεται:
α) σε 500 ευρώ για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύ­νταξη, μέχρι του ποσού των 800 ευρώ
β) σε 300 ευρώ για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύ­νταξη από του ποσού των 800,01 ευρώ μέχρι 1.100 ευρώ.
Για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη ποσού από 1.100,01 ευρώ και άνω δεν καταβάλλεται η έκτακτη οι­κονομική παροχή.

Τέλος, στο Άρθρο 16 του παρόντος νόμου αναφέρονται κάποιες σημαντικές τροποποιήσεις που αφορούν στους πολίτες με αιμορροφιλία, μυασθένεια και ακρωτηριασμό. Συγκεκριμένα:

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 μετά τις λέξεις εντός της παρενθέσεως προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α’ ή Β’ ή μυασθένεια-μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».
2. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση» προστίθενται οι λέξεις «μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφι­λία Α’ και Β’ ή μυασθένεια-μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυ­τούς έχουν πεθάνει.

Το πλήρες κείμενο του Νόμο 3865/10 («Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις») βρίσκεται ΕΔΩ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …