Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ – Έξοδα Νεφροπαθών Ασφαλισμένων

Στους νεφροπαθείς ασφ/νους που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό σε μονάδες κρατικών νοσοκομείων ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών ο ΟΑΕΕ καταβάλει το σύνολο των δαπανών. Στους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση κατ’ οίκον καταβάλλεται το σύνολο της δαπάνης αγοράς του διαλύματος και τα πάγιας χρήσης αναλώσιμα υλικά.

Επίσης σε όσους:

1. Κατοικούν στην περιφέρεια του Νομού Αττικής και στο Νομό Θεσ/νίκης και υποβάλλονται στις αντίστοιχες περιοχές σε αιμοκάθαρση καταβάλλονται από τον ΟΑΕΕ κατά μήνα έξοδα μετακίνησης το ποσό των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Στους νεφροπαθείς που διαμένουν σε άλλες περιοχές πλην τον αναφερομένων ανωτέρω και μετακινούνται για αιμοκάθαρση σε μονάδες κινητού νεφρού των πιο πάνω πόλεων χορηγείται εκτός του αντιτίμου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων και η δαπάνη μετακίνησής τους όπως αναφέρεται ανωτέρω. Τέλος καταβάλλεται δαπάνη μετακίνησης με ταξί προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση νεφροπαθείς ασφ/νοι σε περιπτώσεις που λόγω της κατάστασής τους η μετακίνησή τους με συνήθη συγκοινωνιακά μέσα είναι αδύνατη.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …