Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ- Νοσηλεία στην Ελλάδα

α) Η Νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα σε κρατικά νοσοκομεία & θεραπευτήρια καθώς και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια συμβεβλημένα με τον Οργανισμό (ΟΑΕΕ).
β) Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ο ασθενής ασφαλισμένος μπορεί να εισαχθεί για νοσηλεία και σε μη συμβεβλημένο με τον Οργανισμό θεραπευτήριο στην περίπτωση όμως αυτή ο ΟΑΕΕ καταβάλλει νοσήλια μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού για το έκτακτο της νοσηλείας και μέχρι πέντε (5) ημέρες νοσηλείας.Εάν όμως ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί σε κρατικό νοσοκομείο ή συμβεβλημένο ιδιωτικό θεραπευτήριο ο ΟΑΕΕ καταβάλει τη δαπάνη νοσηλείας του όλες τις ημέρες.
γ) Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στην ΒΑ θέση.

δ) Για την εισαγωγή ασφ/νου σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό θεραπευτήριο, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου νοσηλείας, το οποίο μπορεί να εκδοθεί και εκ των υστέρων, όχι όμως πέραν των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εξόδου.
ε) Σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά νοσηλείας ασφ/νων του Οργανισμού σε κρατικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες ή μη που απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες, είναι δυνατή η αναγνώριση της δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσοκόμας, κατά την διάρκεια της νύχτας και μέχρι πέντε (5) νύχτες κατά νοσηλεία.
στ) Η αναγνώριση της δαπάνης είναι δυνατή εφ’ όσον η έγκριση από τους ελεγκτές ιατρούς γίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη της χρησιμοποίησης.
ζ) Ο ΟΑΕΕ καλύπτει για τις ασφ/νες του τη δαπάνη για Εξωσωματική Γονιμοποίηση με ορισμένες προϋποθέσεις. Η δαπάνη που καταβάλλεται για την παραπάνω ιατρική πράξη ανέρχεται:
1) Σε περίπτωση επιτυχούς προσπάθειας στο ποσόν που καθορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις και το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 352,16 €
2) Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας στο ήμισυ του παραπάνω ποσού

Επιπλέον καταβάλλεται η δαπάνη για φάρμακα με συμμετοχή κατά 25%. Ο ασφαλισμένος για να τύχει έγκρισης και εισαγωγής στο θεραπευτήριο πρέπει να είναι ταμειακά ενημερωμένος

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …