ΟΑΕΕ: Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για την χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας και για την απασχόληση συνταξιούχων

O OAEE γνωστοποίησε με εγκύκλιο (Αρ. 32/6.6.2012) τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 και του Ν.4052/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,57 ευρώ) θα υπολογίζονται: το ποσό εξωιδρυματικού επιδόματος, το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας, και το όριο για τον περιορισμό της σύνταξης στην απασχόληση των συνταξιούχων. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:

ΑΘΗΝΑ, 06/06/2012
Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/7/40607
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 32/6.6.2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5, ΠΛΗΡ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ, ΤΗΛ: 2105274375, ΦΑΞ: 2105220504

ΘΕΜΑ: Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για την χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας και για την απασχόληση συνταξιούχων
ΣΧΕΤ: Ν.4051/2012, ΑΡΘ.6 & Ν.4052/2012, ΑΡΘ.138

Σας κάνουμε γνωστές τις διατάξεις της παρ.6 του αρθ.6 του Ν.4051/2012 καθώς και της παρ.Ι του αρθ.138 του Ν.4052/2012 με τις οποίες ορίζεται ότι με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,57 ευρώ) θα υπολογίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις των οποίων το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί βάση υπολογισμού:

1) Το καταβαλλόμενο ποσό εξωιδρυματικού επιδόματος των παρ.1 και 2 του αρθ.42 του Ν.1140/1981 όπως ισχύει (20*33,57 = 671,40 ευρώ).

2) Το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω απολύτου αναπηρίας (20*33,57 = 671,40 ευρώ).

3) Το όριο της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή άθροισμα κύριων συντάξεων το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον περιορισμό της σύνταξης στην απασχόληση των συνταξιούχων του αρθ.63 του Ν.2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ.16 του Ν.3863/2010 (30*33,57= 1.007,10 ευρώ).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …