Οργανα Απονομής Συντάξεων-Ενδικά Μέσα ΟΑΕΕ

Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών

Ασφαλισμένος που επιθυμεί να λάβει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου από τον Οργανισμό πρέπει να υποβάλλει την αίτηση για σύνταξη μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

Αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου υποβάλλονται στο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου.

Σε περίπτωση που κάποια απο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λείπουν , ενημερώνεται ο υποψήφιος συνταξιούχος για την υποχρέωση υποβολής αυτών εντός τριμήνου , διαφορετικά το αίτημά του θα απορριφθεί.

Ο ατομικός φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης που ανήκει το εκάστοτε περιφερειακό Τμήμα που υποβλήθηκε η αίτηση.

Από τα αρμόδια Τμήματα Συντάξεων εκδίδονται οι αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Ενστάσεις

Για την εκδίκαση ενστάσεων κατά των αποφάσεων Οργάνων του ΟΑΕΕ περί απονομής πάσης φύσεως παροχών και αναγνώρισης χρόνου, αρμόδιες είναι οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές.

Οι ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν εντός ενός μηνός από την παραλαβή της σχετικής απόφασης.

Κατά των αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας εξήντα(60) ημερών από την παραλαβή της απόφασης.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …