Παρακράτηση φόρου & ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθούς, συντάξεις & λοιπές παροχές από 1-1-2012

Με εγκύκλιό του (ΠΟΛ.1246/7.12.2011) ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας για το πώς θα γίνει η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα και τη μείωση του φορολογικού ορίου.

Σχετικά με την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τα άτομα με αναπηρία ή οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με αναπηρία, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ.
Επιπλέον, το αφορολόγητο ποσό αυξάνεται με το ποσό των 2.000 ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον είναι άτομα με αναπηρία (παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι τυφλοί, νεφροπαθείς, κλπ).

Συνεπώς, για τον υπολογισμό του φόρου που παρακρατείται από 1.1.2012, το αφορολόγητο ποσό για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:

  • για τα άτομα με αναπηρία όπως ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 9 στα 11.000 ευρώ,
  • για τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά με αναπηρία στα 11.000 ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με αναπηρία),
  • για τους νέους ηλικίας έως και 30 ετών που τους βαρύνουν παιδιά με αναπηρίες στα 11.000 ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με αναπηρία),
  • για τα άτομα άνω των 30 ετών και μέχρι και 65 ετών που τους βαρύνουν παιδιά με αναπηρία στα 7.000 ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με αναπηρία).
  • Εφόσον οι φορολογούμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων έχουν τέκνα που τους βαρύνουν τότε το ανωτέρω αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που τους αντιστοιχεί προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου, αυξάνεται ως εξής: Κατά 2.000 ευρώ για ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 4.000 για 2 τέκνα, κατά 7.000 ευρώ για 3 τέκνα. Το ποσό των 7.000 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.
Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω ελαφρύνσεων πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

Ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, θεωρούνται:

Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 2.900 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση (δεν λαμβάνεται υπόψη το εξωϊδρυματικό επίδομα, τα προνοιακά επιδόματα κλπ.).

Ακόμα, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Σχετικά με την παρακράτηση έναντι της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011, τονίζεται πως εξαιρούνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και όσων παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, καθώς και οι αποζημιώσεις απολυομένων και η εφάπαξ παροχή από τα ταμεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ..

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …