Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011: ΦΕΚ (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 2456) – Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Διαβάστε με πάρα πολλή προσοχή το Παράρτημα του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ), με το οποίο αλλάζουν τα ποσά που χορηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων, συστημάτων ανύψωσης (γερανάκια), ορθοστατών και των βοηθημάτων που προορίζονται για την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση των παραπληγικών, των τετραπληγικών, των ακρωτηριασμένων και των ημιπληγικών.

ΑΥΧΕΝΑΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο διαφόρων μεγεθών

1,30

2

Περιλαίμιο, σκληρό, αυτοκόλλητο, ρυθμιζόμενου ύψους

22,91

2

Περιλαίμιο πλαστικό, σκληρό, με υποσαγώνιο, ρυθμιζόμενου ύψους

22,94

4

Αυχενικό περιλαίμιο τύπου PHILADELPHIA

22,26

5

Aυχενικό περιλαίμιο τύπου Miam

76,23

6

Αυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψους)

Μεγάλος 310

Μεσαίος 290

Οι τιμές ισχύουν από 1/1/2009

7

Γιλέκο/δακτύλιος Halo για ακινητοποίηση Α.Μ.Σ.Σ

1.600,00

Το είδος 4 χορηγείται στις περιπτώσεις : Βαριά θλάση αυχένα, κακώσεις αυχένα, δισκοπάθεια αυχένα, μετεγχειρητική χρήση.

Το είδος 5 χορηγείται στις περιπτώσεις : ακινητοποίησης, αποθεραπείας, αποκατάστασης κακώσεων αυχένα, εκφυλιστικών παθήσεων, σε ασθενείς που

χρήζουν αυχενική στήριξη για μακρά χρονικά διαστήματα.

Θα πρέπει να αιτιολογείται σαφώς η συνταγογράφηση του κηδεμόνα Minerva και Ηalo.

Το είδος 7 χορηγείται σε βαριές τραυματικές κακώσεις αυχενικής μοίρας.

Προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση Νοσ/μείου ή Κλινικής με συνυπογραφή Ελεγκτή.

Για την απόδοση της δαπάνης γνωματεύουν τα υγ/κά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως για όλα τα είδη πρόσθετης περίθαλψης.

Τα είδη 1,2,3,4,5,6,7 δεν αντικαθίστανται.

ΩΜΟΣ – ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Τριγωνικός επίδεσμος –φάκελος ανάρτησης άνω άκρου

6,70

2

Απλή τιράντα ανάρτησης άνω άκρου

3,10

3

Τιράντα ακινητοποίησης ώμου και βραχιονίου σε 2 άξονες για ακινητοποίηση σε εξαρθρήματα ώμου ή μετεγχειρητικές καταστάσεις

14,80

4

Κηδεμόνας ακινητοποίησης καταγμάτων κλειδός τύπου οκτωειδούς επίδεσης.

24,00

5

Νάρθηκας βραχιονίου Sarmiento

162,80

6

Νάρθηκας ώμου αεροπλανάκι

154,00

7

Τιράντα ακινητοποίησης ακρωμιοκλειδικής

31,08

8

Οκτοειδής επίδεσμος για κατάγματα κλείδας

19,98

Το είδος 6 χορηγείται μετά από χειρουργική επέμβαση (αρθροσκοπική ή μη) συνδεσμικής αποκατάστασης. Ενδείκνυται μόνο για μετεγχειρητική θεραπεία.

Να προσκομίζεται εξιτήριο που να βεβαιώνει την επέμβαση.

Τα δικαιολογητικά όπως για το είδος 7 της ενότητας Αυχένας.

Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται.

ΑΓΚΩΝΑΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Απλό ελαστικό επιαγκώνιο

2,66

2

Επιαγκώνιο από Neoprene

9,60

3

Επιαγκώνιο από σιλικόνη

27,00

4

Λειτουργικός νάρθηκας αγκώνος

βραχιονοπηχικός ρυθμιζόμενης γωνίας (με γωνιόμετρο)

34,00

5

Δυναμικός βραχιονοπηχικός κηδεμόνας

με κοχλία για πλήρη κάμψη – έκταση

650,00

6

Δυναμικός βραχιονοπηχικός νάρθηκας(με γωνιόμετρο, επανατατικό ελατήριο, με ειδική μαλακή επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης).

280,00

Τα είδη 1,2,3,4,5 δεν αντικαθίστανται.

Για τα είδη 4,5 και 6 να αιτιολογείται σαφώς η χορήγησή τους.

Το 6 αντικαθίσταται μετά από 1 – 2 χρόνια μόνο σε μόνιμες και μη ιάσιμες

καταστάσεις.

ΑΝΤIΒΡΑΧΙΟ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Νάρθηκας αντιβραχίου από πλαστικό

15,60

2

Ανάρτηση αντιβραχίου με απαγωγή

31,60

3

Ανάρτηση αντιβραχίου

3,45

Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται

ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ-ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΟΙ

ΝΑΡΘΗΚΕΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Απλό επικάρπιο αυτοκόλλητο

2,38

2

Επικάρπιο ανοικτό στον αντίχειρα από Neoprene ή σιλικόνη αυτοκόλλητο

6,44

3

Επικάρπιο με παλαμιαία μεταλλική υποστήριξη ανοικτό στον αντίχειρα αυτοκόλλητο

11,06

4

Πηχεοκαρποδακτυλικός νάρθηκας αντίχειρα

10,92

5

Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής χωρίς στήριξη αντίχειρα

31,82

6

Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής με στήριξη στον αντίχειρα

12,46

7

Πλαστικός νάρθηκας ακινητοποίησης δακτύλου συμπεριλαμβανομένου και του αντίχειρα

61,00

8

Mallet finger νάρθηκας

0,74

Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται.

Τα είδη 1,2,3,4,5,6 και 8 χορηγούνται σε παθήσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας και επομένως δεν αντικαθίστανται.

Μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται χρήση πέραν του χρόνου δύναται να επαναχορηγηθούν με αιτιολογημένη γνωμάτευση.

Το 7 αντικαθίσταται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις – παθήσεις ή παράλυση μετά το χρόνο.

ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Νάρθηκας μετακαρπιοφαλαγγικής

12,18

2

Νάρθηκας φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων για 1-4 δάκτυλα, συμπεριλαμβανομένου και του αντίχειρα (κάμψη – έκταση)

78,00

3

Νάρθηκας παλαμιαίας ή ραχιαίας κάμψης-έκτασης, πηχεοκαρπικής, καρποφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων από θερμοπλαστικό υλικό ή υφασμάτινος με μεταλλική ενίσχυση (αλουμινίου)

99,20

4

Δυναμικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής με κοχλία για πλήρη κάμψη – έκταση

400,00

5

Δυναμικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής (με γωνιόμετρο, επανατατικό ελατήριο, με ειδική μαλακή επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης)

249,00

Αντικαθίστανται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις – παθήσεις ή παράλυση μετά το χρόνο.

ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ-ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙKOI ΝΑΡΘΗΚΕΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας

81,60

2

Σύνθετος νάρθηκας κάμψεως καρπού

15,60

3

Νάρθηκας εκτάσεως ππχεοκαρπικής

60,00

4

Νάρθηκας για κάμψη-έκταση καρπού και δακτύλων

101,60

5

Νάρθηκας κάμψεως των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων

15,60

6

Νάρθηκας αντίχειρα

7,84

Αντικαθίστανται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις ή παράλυση άνω άκρου μετά το χρόνο.

ΚΟΡΜΟΣ – Θ.Μ.Σ.Σ.

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Κηδεμόνας σκολίωσης-κύφωσης με πίεστρο

Τύπου Boston

Τύπου Cheneau

Τύπου D.D.B.

Τύπου Ρ.Ε.Ρ

Χορηγούνται:

1.Σε παιδιά που πάσχουν από κύφωση ή
σκολίωση.

Αντικατάσταση:

Μέχρι 16 ετών: μετά 6-12 μήνες

Ανω των 16 ετών :μετά 1-2 χρόνια

2.Σε ενήλικες μετά από επεμβάσεις διόρθωσης κύφωσης ή σκολίωσης.

Το είδος δεν αντικαθίσταται.

595,00

669,00

564,00

445,00

Δυναμικός διορθωτικός Κηδεμόνας ιδιοπαθούς σκολίωσης σπονδυλικής στήλης Χορηγείται σε παιδιά – εφήβους έως 16 ετών Αντικατάσταση: μετά 18 μήνες, λόγω αλλανής της σωματικής διάπλασης

900,00

2

Κηδεμόνας τύπου Nirop για θωρακοοσφυϊκή πάθηση

ΜΕΓΑΛΟΣ 318,00

ΜΕΣΑΙΟΣ 285,00

3

Κηδεμόνας τύπου TAYLOR

ΜΕΓΑΛΟΣ 147,00

ΜΕΣΑΙΟΣ 130,00

4

Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με πίεστρο στέρνου

ΜΕΓΑΛΟΣ 180,00

ΜΕΣΑΙΟΣ 165,00

5

Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με υπομασχάλια

ΜΕΓΑΛΟΣ 180,00

ΜΕΣΑΙΟΣ 165,00

6

Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με αυχενική στήριξη.

ΜΕΓΑΛΟΣ 250,00

ΜΕΣΑΙΟΣ 215,00

7

Κηδεμόνας σκολιώσεως τύπου Miiwake (για πολύ υψηλή σκολίωση)

463,00

Αντικατάσταση

μέχρι 16 ετών : μετά 6-12 μήνες

άνω των 16 ετών : μετά 1-2 χρόνια

Στα κατάγματα και τις μετεγχειρητικές καταστάσεις δεν απαιτείται αντικατάσταση.

ΚΟΡΜΟΣ-Ο.Μ.Σ.Σ.

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Κηδεμόνας οσφυϊκής μοίρας τύπου Goldwait

ΜΕΓΑΛΟΣ 107,00

ΜΕΣΑΙΟΣ 96,00

2

Ζώνη οσφύος απλή ελαστική

9,10

3

Ζώνη οσφύος ελαστική αυτοκόλλητη

11,10

4

Ζώνη οσφύος ελαστική μάλλινη Gibaud

9,10

5

Ζώνη οσφύος υφασμάτινη με μπανέλες αυτοκόλλητη ή μη

Τύπου Deseze

45,00

Τύπου Lombosto

45,00

Τύπου Goldwait

45,00

6

Ζώνη κοιλίας απλή ελαστική (λαστέξ)

35,00

7

Ζώνη σπλαχνοπτώσεως ημιελαστική πολλαπλής παθήσεως

55,00

8

Ζώνη κήλης μονή

30,00

9

Ζώνη κήλης μονή με συσπασουάρ

35,00

10

Ζώνη κήλης διπλή

35,00

11

Ζώνη κήλης διπλή με συσπασουάρ

40,00

12

Ζώνη οσφύος από Neoprene

18,00

13

Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με υποστηρίγματα για λόρδωση.

325,50

14

Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με ειδική ζώνη συμπίεσης ή κορδόνι συμπίεσης

411,50

15

Φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρμογής αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης

1.124,80

16

Ζώνη οσφύος με θερμοπλαστικό

81,40

17

Ζώνη θωρακοοσφυϊκή

8,14

18

Τεχνητός Μαστός (0% συμμετοχή)

92,78

19

Στηθόδεσμος μαστεκτομής

ποσό τιμολογίου

Αντικατάσταση : μετά το χρόνο και μόνο μετά από αιτιολόγηση για όλες τις ζώνες.

Η αντικατάσταση του κηδεμόνα και των ναρθήκων να γίνεται μετά 6-12 μήνες στα παιδιά και 1-2 χρόνια στους ενήλικες μετά από αιτιολόγηση.

Το 15 δεν αντικαθίσταται –

Απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση. Δικαιολογητικά όπως για το είδος 7 της ενότητας Αυχένας.

Τα είδη 18 και 19 αντικαθίστανται κάθε έτος.

ΠΥΕΛΟΥ-ΙΣΧΙΩΝ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Θωρακοοσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από θερμοπλαστικό ειδικής κατασκευής μετά από λήψη προπλάσματος με στήριγμα στήθους (έως 16 χρόνων) ΑΦΟΡΑ ΖΕΥΓΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

2.147,00

2

Νάρθηκας ισχίου λειτουργικός με γωνιόμετρο

299,70

3

Νάρθηκας απαγωγής ισχίων

(σε περιπτώσεις συγγενούς εξαρθρήματος)

139,20

4

Λειτουργικός νάρθηκας απαγωγής ισχίων

138,40

τύττου Pavlik

5

Κηδεμόνας για υττοτροπιάζον εξάρθρημα ισχίου

Πλαστικός

Νεοπρενίου

Δερμάτινος

206,25

88,00

171,75

6

Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από ατσάλι με ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου ή με ελεύθερη άρθρωση γόνατος, με ποδοκνημική άρθρωση

575,00

7

Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από ντουραλουμίνιο με ελεύθερη άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση, με CLETZAK ή χωρίς

900,00

Αντικατάσταση μετά 2 χρόνια

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ-ΜΗΡΟΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Επιμηρίδα απλή

4,35

2

Επιμηρίδα από Neoprene

7,70

3

Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ασφάλεια γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από Τιτάνιο

950,00

4

Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη άρθρωση γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από τιτάνιο

950,00

5

Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας από θερμοπλαστικό υλικό μετά από λήψη γύψινου προπλάσματος, με μεταλλικά αντιστηρίγματα από ντουραλουμίνιο, με άρθρωση και ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου και άρθρωση ποδοκνημικής, έσω ή έξω υποδήματος με ελατήριο ανύψωσης πέλματος.

900,00

6

Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από ντουραλουμίνιο

625,00

7

Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από ατσάλι

ΜΕΓΑΛΟΣ

530,00+260,00=790,00 ΜΕΣΑΙΟΣ

476,00+232,00=708,00

8

Κηδεμόνας μηριαίος με αστράγαλο και πέλμα βράχυνσης με ζώνη από τιράντα ή δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ 795,00

ΜΕΣΑΙΟΣ 714,00

ΜΙΚΡΟΣ 641,00

9

Κηδεμόνας μηριαίος με αστράγαλο και πέλμα βράχυνσης (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 715,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 646,00

ΜΙΚΡΟΣ: 578,00

10

Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00

ΜΙΚΡΟΣ: 370,00

11

Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος με ζώνη (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 533,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 476,00

ΜΙΚΡΟΣ: 430,00

12

Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος με ζώνη πλατιά δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 646,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 578,00

ΜΙΚΡΟΣ: 522,00

13

Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00

ΜΙΚΡΟΣ: 370,00

14

Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με ζώνη (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 530,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 476,00

ΜΙΚΡΟΣ: 431,00

15

Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με ζώνη πλατιά δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 640,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 578,00

ΜΙΚΡΟΣ: 522,00

16

Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με υπόδημα και στήριξη με μπάρα, με ή χωρίς άρθρωση (από ατσάλι και δέρμα)

ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00

ΜΙΚΡΟΣ: 370,00

συν την αντίστοιχη τιμή για υποδήματα.

17

Νάρθηκας ηρεμίας Μ.Κ.Π. από θερμοπλαστικό υλικό έσω υποδήματος.

247,80

Τα είδη 1 και 2 να μην αντικαθίστανται

Τα υπόλοιπα είδη μπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια.

ΓΟΝΑΤΟ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Επιγονατίδα απλή ελαστική κλειστή ή ανοικτή

2,70

2

Επιγονατίδα ενισχυμένη στα πλάγια με μπανέλες σταθερές ή προσθαφαιρούμενες, κλειστή ή ανοικτή.

8,15

3

Επιγονατίδα κλειστή ή ανοικτή ενισχυμένη με μπάρες σταθερές ή προσθαφαιρούμενες στα πλαϊνά ή με αυτοκόλλητες λωρίδες από Neoprene

22,30

4

Μηροκνημικός νάρθηκας πλαστικός

80,00

5

Μηροκνημικός νάρθηκας νεοπρενίου

38,00

6

Μηροκνημικός λειτουργικός κηδεμόνας με άρθρωση για τη ρύθμιση του εύρους κινήσεων του γόνατος (με νωνιόμετρο)

123,20

7

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο

192,40

8

Κηδεμόνας μηροκνημικός ρυθμιζόμενος για διόρθωση βλαισσότητας-ραιβότητας του γόνατος

332,50

9

Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδος γόνατος με αρνητική πίεση

492,10

10

Νάρθηκας γόνατος πολλαπλής αστάθειας

321,90

11

Νάρθηκας μηροκνημικός σταθερός

23,00

12

Νάρθηκας οπίσθιου χιαστού δυναμικός

79,00

13

Νάρθηκας νόνατος τεσσάρων σημείων

444,00

14

Δυναμικός νάρθηκας γόνατος(με γωνιόμετρο, επανατατικό ελατήριο, με ειδική μαλακή επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης)

290,00

15

Νάρθηκας προσθίου χιαστού δυναμικός

440,00

Χορηγούνται για παθήσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας και επομένως δεν αντικαθίστανται εκτός από ειδικές μόνο περιπτώσεις για τις οποίες θα υπάρχει σαφής αιτιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό.

ΚΝΗΜΗ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Κηδεμόνας κνημιαίος από θερμοπλαστικό υλικό

196,42

2

Κηδεμόνας κνημιαίος από Neoprene

7,70

3

Ελαστική περικνημίδα από Neoprene

8,55

4

Κηδεμόνας κνημιαίος με μηριαίο στήριγμα έσω υποδήματος πλαστικός ή μεταλλικός

88,00

5

Κηδεμόνας κνημιαίος έξω υποδήματος με ελατήριο ανυψώσεως πέλματος CLETZAK.

ΜΕΓΑΛΟΣ: 260,00

ΜΕΣΑΙΟΣ: 232,00

6

Κηδεμόνας κνημοποδικός με ατέρμονα κοχλία για ιπποποδία (από θερμοπλαστικό υλικό με ειδική επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης).

312,00

7

Κνημοποδικός κηδεμόνας από θερμοπλαστικό υλικό (κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος ), έσω υποδήματος με ελατήριο ανύψωσης πέλματος, χωρίς μεταλλικά αντιστηρίγματα με δυνατότητα ρύθμισης κάμψης-έκτασης άκρου ποδός.

257,50

8

Κνημοποδικός κηδεμόνας με ελεύθερη άρθρωση ποδοκνημικής και ζεύγος ορθ/κών υποδημάτων

210,00

συν την αντίστοιχη τιμή για υποδήματα

9

Ελαστική περικνημίδα άνω γόνατος (κάλτσα)

5,40

10

Ελαστική περικνημίδα κάτω γόνατος (κάλτσα)

4,34

11

Ελαστική περικνημίδα ριζομηρίου (κάλτσα)

5,75

12

Κνημοποδικός κηδεμόνας Sarmiento

211,40

Τα είδη 4,9,10,11 να αντικαθίστανται μετά 6 μήνες

Τα λοιπά μπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια.

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Επιστραγαλίδα απλή με άνοιγμα στην πτέρνα και στα δάκτυλα

2,70

2

Επιστραγαλίδα απλή ανοικτή μόνο στα δάκτυλα

3,70

3

Επιστραγαλίδα από Neoprene αυτοκόλλητη, ενισχυμένη με σπιράλ στα πλαϊνά

28,00

4

Επιστραγαλίδα σιλικόνης ενισχυμένη στα σφυρά

37,00

5

Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας με θαλάμους Aircast – Gelcast

44,00

6

Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας έσω υποδήματος

68,60

7

Κηδεμόνας διπλός διορθωτικός ποδοκνημικής τύπου Dents Braun με πέλμα προσαρμοζόμενο στα υποδήματα ή σανδαλέτο.

256,90

8

Νάρθηκας κνημοποδικός λειτουργικός με γωνιόμετρο

118,40

9

Νυχτερινός νάρθηκας Κ.Π.Δ. από θερμοπλαστικό υλικό έσω υποδήματος

123,00

10

Νάρθηκας κνημοποδικός με ενσωματωμένη αντλία, αεροθάλαμο και ρύθμιση με γωνιόμετρο (εξωτερικής εφαρμογής νάρθηκας ποδοκνημικής σε κενό αέρος ) Σε χειρουργικές αποκαταστάσεις σύνθετων βλαβών Π.Δ.Κ.

357,50

Τα είδη 1,2,3,4,5 και 8 να μην αντικαθίστανται.

Επαναχορηγούνται μόνο επί νέων ενδείξεων.

Τα είδη 6,7,9,10 να αντικαθίστανται μετά από 1-2 χρόνια μόνο σε μόνιμες και μη ιάσιμες καταστάσεις.

ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Προστατευτικό δακτύλου

το τεμάχιο

Απλό 0,23 Σιλικόνης 1,37

2

Πέλμα μεταταρσαλγίας, ολόκληρου πέλματος ή πέλματος μεταταρσίου, τριών τύπων:

μαλακό, ημίσκληρο, σκληρό

σιλικόνης

Ν°36 και άνω: 10,00

Ν° 26-35: 9,00

Ν° 0-25: 8,00

19,00

3

Πέλμα έσω υποδήματος σε φυσιολογικό υπόδημα για ραιβοποδία, ιπποποδία, κοιλοποδία.

22,00

4

Πέλμα με ή χωρίς τακούνι για γύψο

12,00

5

Νάρθηκας νια βλαισό ή ραιβό μέγα δάκτυλο

12,20

6

Νάρθηκας για σφυροδακτυλία

21,00

7

Υποπτέρνιο σιλικόνης για άκανθα πτέρνας

7,70

8

Υποπτέρνιο σιλικόνης εσωτερικής ανύψωσης

8,70

9

Ειδικό πέλμα κατόπιν γύψινου προπλάσματος για συγκράτηση καμάρας και μεταταρσίων στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού

89,60

Αντικατάσταση: παιδιά μετά 6 μήνες / ενήλικες μετά 12 μήνες

Ειδικά πέλματα: παιδιά 6- 12 μήνες /ενήλικες μετά 2 χρόνια.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Υποδήματα σκαρπίνια ορθ/κά χωρίς βράχυνση

Ν° 36 και άνω : 85,00

Ν° 26-35: 68,00

Ν° 0-25: 51,00

2

Υποδήματα μπότες ορθ/κές χωρίς βράχυνση

Ν°36καιάνω 85,00

Ν° 26-35: 70,00

Ν° 0-25: 57,00

3

Υποδήματα σκαρπίνια ορθ/κά για βράχυνση έως 4 εκατοστά

Ν°36 και άνω: 165,00

Ν° 26-35: 136,00

Ν° 0-25: 108,00

4

Υποδήματα μπότες ορθ/κές για βράχυνση έως 4 εκατοστά

Ν° 36 και άνω : 170,00

Ν° 26-35: 53,00

Ν° 0-25: 110,00

5

Υποδήματα μπότες ή σκαρπίνια ορθ/κά για βράχυνση άνω των 4 εκατ. ή τέτοια για τα οποία απαιτείται ειδική διαμόρφωση

Ν° 36 και άνω : 250,00

Ν° 26-35: 200,00

Ν° 0-25: 160,00

Αντικατάσταση : παιδιά μετά 6μήνες

Αντικατάσταση : ενήλικες μετά 1 χρόνο

Τα είδη 1- 5 χορηγούνται στις περιπτώσεις: βράχυνσης, εγκεφαλικής παράλυσης, μυϊκές δυστροφίες, συγγενείς ανωμαλίες(εκ γενετής ανωμαλίες)
ποδοκνημικής και πελμάτων(π.χ. ιπποποδία, βλαισοποδία, κ.λ.π.)ανωμαλίες
στήριξης από νευρίτιδες ή νευροπάθειες π.χ.πολυομελίτιδα,ημιπληγίες,
επίκτητες κληρονομικές νευροπάθειες(π.χ.Charcot-Marie-Tooth).

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΣΟΝ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Ελαστικό καλσόν απλής ελαστικότητας

11,20

2

Ελαστικό καλσόν διπλής ελαστικότητας

14,40

3

Ελαστικό καλσόν προοδευτικής πίεσης

27,30

Αντικατάσταση : μετά 3 μήνες

ΣΤΡΩΜΑΤΑ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ (ερεσίνωτο)

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Αερόστρωμα ηλεκτρικό για κατακεκλιμένους

ασθενείς

Μηχανισμός αεροστρώματος- αντλία

68,60

Στρώμα κατακλίσεως

52,00

2

Κουλούρα κατακλίσεων απλή

9,70

3

Ερεσίνωτο

46,00

Θα πρέπει να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει ότι ο ασθενής

είναι κατακεκλιμένος. Το είδος 2 αντικαθίσταται μετά το χρόνο.

Αντικατάσταση : στρώμα μετά το χρόνο – μηχανισμός μετά 3 χρόνια

εγγύηση: 1 χρόνο – ανταλλακτικά : 10 χρόνια – Service : Ø

Serial number

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Ανυψωτικό λεκάνης, στις περιπτώσεις που ο ασθενής έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική ή ημιαρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, δισκεκτομή ή μετά από σπονδυλοδεσία ή πάσχει από παραπληγία, ημιπληγία.

41,00

Αντικατάσταση : μετά 2 χρόνια

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης (γερανάκι)

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος του μοτέρ

Αντικατάσταση μόνο το μοτέρ μετά τα 5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

665

2

Νοσοκομειακό κρεβάτι χειροκίνητο τροχήλατο

α)Νοσ/κή κλίνη

224,70

β)Πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος)

92,00

γ)Αναρτήρας για έλξη

80,80

δ)Ρόδες με φρένα (4 τεμ.)

66,40

ε)Στρώμα αφρολέξ

69,60

Αντικατάσταση

μόνο του στρώματος στα 3 χρόνια

Χορηγείται μόνο σε άτομα που διαβιούν στο σπίτι (όχι σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων, Γηροκομεία, Οίκους Ευγηρίας κ.λ.π.)

3

Ενεργητικός και λειτουργικός ορθοστάτης

Αντικατάσταση :

Παιδιά: 4 έτη λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης

Ενήλικες: 6-7 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

2.150,00

4

Αναπηρικά αμαξίδια

α. Απλό

161,00

β. Ειδικού τύπου

445,00

γ. Ελαφρού τύπου

900,00

δ. Παιδικό

871,50

Ηλεκτροκίνητο απλό

1.925,00

Ηλεκτροκίνητο ενισχυμένο

2.905,00

Αντικατάσταση:

Τα α,β,γ, αναπηρικά αμαξίδια αντικαθίστανται μετά από 4-5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Τα δ αναπηρικά αμαξίδια αντικαθίσταται ανά 4ετία για παιδιά μέχρι 16 ετών, λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης. Αντικατάσταση μόνο του καθίσματος λόγω της συνεχούς ανάπτυξης μπορεί να γίνει ανά 2ετία.

5

Ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο

μεταλλικής κατασκευής βάρους 30 κιλών

με πολλαπλό συνεχή αντισπασμικό έλεγχο

Αντικατάσταση του μηχανήματος δεν προβλέπεται.

Παραπληγίας 1.290,00

Τετραπληγίας 2.130,00

6

Ειδική καρέκλα

Αντικατάσταση μετά από 5-6 χρόνια λόγω ολοκληρωτικής φθοράς.

970,00

7

Ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισης

Αντικατάσταση:

Ενήλικες 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Παιδιά: 2-3 έτη, έως της ενήβωσης.

2.575,00

8

Ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισης με ενσωματωμένες υδραυλικές μπουκάλες υψηλής πίεσης

Αντικατάσταση:

Ενήλικες 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Παιδιά: 2-3 έτη, έως της ενήβωσης.

3.200,00

9

Ειδικό παιδικό κάθισμα για μπάνιο – WC

Αντικατάσταση ανά 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

810.00

10

Ορθοστάτες

απλός κατακόρυφος ή ημιανακλινόμενος

ξύλινος ή μεταλλικός με ιμάντες

συγκράτησης ισχίων-οσφύος, πλαϊνά στηρίγματα θώρακος και στηρίγματα γονάτων και ρυθμιζόμενα υποπόδια

575,00

Ανακλινόμενος από 0-90° με τροχήλατη βάση και ποδόφρενα, με μηχανισμό απαγωγής σκελών ,για κάθε

σκέλος χωριστά, διαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα σε κλίσεις και ύψος, προσθαφαιρούμενο τραπέζι

εργοθεραπείας, πλαϊνά στηρίγματα θώρακος,στηρίγματα λεκάνης και στηρίγματα γονάτων.

1.603,00

Ειδικός ανακλινόμενος από 0-90° με τροχήλατη βάση και ποδόφρενα, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανάκλισης με χειριστήριο και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, προσθαφαιρούμενο τραπέζι εργοθεραπείας .στηρίγματα θώρακος , στηρίγματα λεκάνης, διαχωριστικό σκελών, ιμάντες πρόσδεσης και στηρίγματα φτερνών.

2.350,00

Αντικατάσταση

Παιδιά έως 17 ετών: κάθε 3 χρόνια, λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης

Ενήλικες: μετά από 15 χρόνια μόνο εφόσον έχει υποστεί ολοκληρωτική φθορά.

ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Μπαστούνι απλό ξύλινο

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

10,00

2

Μπαστούνι απλό μεταλλικό

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

12,00

3

Μπαστούνι μεταλλικό τρίποδο ρυθμιζόμενου ύψους

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

12,50

4

Μπαστούνι μεταλλικό τετράποδο ρυθμιζόμενου ύψους

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

22,00

5

Μπαστούνι τυφλών

(παράλληλη χορήγ.2 μπαστουνιών)

Αντικατάσταση ανά 6 μήνες

35,00

6

Βακτηρία μεταλλική ρυθμιζόμενου ύψους

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

14,00

7

Βακτηρία ξύλινη ή μεταλλική μασχάλης

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

12,00

8

Βακτηρία μεταλλική καναδικού τύπου, ρυθμιζόμενου ύψους

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

11,00

9

Περιπατητούρα μεταλλική σταθερή, ρυθμιζόμενου ύψους

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

23,00

10

Περιπατητούρα μεταλλική τροχήλατη (ROLLATOR), ρυθμιζόμενου ύψους (παιδιά)

Αντικατάσταση ανά 2 χρόνια λόγω σωματικής διάπλασης.

295,80

11

Τροχήλατη περιπατητούραμε φουσκωτούς τροχούς και φρένα

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

246,00

12

Μπουσουλίστρα(παιδιά)

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια

208,80

13

0ρθοστατηπεριπατητούρα (παιδιά έως 16 χρόνων)

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω σωματικής διάπλασης

925,00

14

Ειδικό κάθισμα με ρόδες και τραπέζι για εκπαίδευση και απασχόληση των χεριών

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω σωματικής διάπλασης

675,00

15

Ειδικό κάθισμα με τρίγωνο απαγωγής ισχίων, μπράτσα και τραπέζι ρυθμιζόμενου ύψους και ένα υποπόδιο

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω σωματικής διάπλασης

1.130,00

16

Κάθισμα από ειδικό ελαφρύ υλικό κατόπιν λήψεως προ­πλάσματος για σταθεροποίηση κεφαλής –κορμού με ή χωρίς τροχήλατη βάση

α)με σταθερή πλάτη

2.600,00

β)διαιρούμενο με ρυθμιζόμενη πλάτη

2.800,00

γ)στήριγμα κεφαλής και ειδικός ιμάντας στήριξης μετώπου

325,00

δ)στήριγμα στήθους

50,00

ε)τροχήλατη βάση

1.350,00

Αντικατάσταση:

1) έως 18 χρόνων ανά δύο έτη λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης

2) άνω των 18-65 χρόνων, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αιτιολογημένες από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα

17

Μαξιλάρια για θεραπεία ή προφύλαξη από κατακλίσεις

α)Μαξιλάρι με αέρα

245,00

β)Μαξιλάρι με σφαιρίδια

σιλικόνης

210,00

Αντικατάσταση ανά 2 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

18

Μαξιλαράκι Freyka (παιδιά)

Αντικατάσταση ανά 1-2 έτη

23,00

19

Στρώμα φυσικοθεραπείας και εξάσκησης

δαπέδων από αφρώδες βραδύ καυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας , επενδεδυμένο με αδιάβροχο αντιμικροβιακό βινύλιο, μη τοξικό αναδιπλούμενο.(παιδιά)

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω σωματικής διάπλασης

297,50

20

Ρολλό φυσικοθεραπείας και εξάσκησης από αφρώδες υλικό διαφόρων μεγεθών, βραδύκαυστο κατάλληλης σκληρότητας, επενδεδυμένο με αδι΄’αβροχο μη τοξικό ανθεκτικό P.V.C. χυτό, χωρίς ραφές και φερμουάρ για την αποφυγή ερεθισμού, υποαλλεργικό (παιδιά)

Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω σωματικής διάπλασης

322,50

21

Μπάλα φυσικοθεραπείας

διαφόρων μεγεθών (παιδιά)

Αντικατάσταση ανά 2-5 έτη

40,00

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Εξαρτήματα τεχνητών μελών

Θήκη μηρού ή κνήμης

Θ1 Carbon

1.000,00

Θ2 Ρητίνη + Carbon

800,00

Θ3 Πλαστική (θερμοπλαστική)

295,00

Θ4 κνημιαία θήκη με αντιστιρίγματα

900,00

2

Σύνδεσμος

Σ1 Ατσάλι

172,50

Σ2 Αλουμίνιο

144,00

Σ3 Τιτάνιο

246,00

3

Άξονας – συμπεριλαμβάνεται σύνδεσμος

Α1 Ατσάλι

202,50

Α2 Αλουμίνιο

231,00

Α3 Τιτάνιο

285,00

4

Κάλτσα Σιλικόνης Κνήμης ή Μηρού

Κ1

300,00

Κ2

375,00

Κ3

450,00

Κ4

725,00

5

Ασφάλεια εγκλωβισμού κνήμης ή μηρού

325,00

6

Γόνατο

Γ1

467,50

Γ2

497,50

Γ3

575,00

Γ4

675,00

Γ5

1.762,50

Γ6

1.712,50

7

Αφρώδης επικάλυψη

Ε1 Μηρού

245,00

Ε2 Κνήμης

187,50

8

Πέλμα

Π1 Sach

208,00

Π2 Δυναμικό

264,00

Π3 Μηχανικό

264,00

Π4 Υπερδυναμικό

937,50

Αντικατάσταση του τεχνητού μέλους μετά την πενταετία

λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Κνημιαία πρόθεση από πλαστικό τύπου Ρ.Τ.δ.χωρίς αντιστηρίγματα.

867,00

2

Κνημιαία πρόθεση από πλαστικό τύπου Ρ.Τ.Β. με αντιστηρίγματα.

1.000,00

3

Κνημιαία πρόθεση γηριατρικού τύπου Ρ.Τ.Β.

1.000,00

4

Κνημιαία πρόθεση ξύλινη με επένδυση δέρματος ή ξύλο πλαστικοποιημένο

510,00

5

Κνημιαίο τελικό ξύλινο

510,00

6

Κνημιαίο τελικό ξύλινο με θήκη προεκτάσεως κολοβώματος

550,00

7

Κνημιαίο τελικό ξύλινο επί γόνατος

Κνημιαία πρόθεση δερμάτινη με αντιστηρίγματα (δέρμα και ατσάλι)

605,00

555,00

8

Πρόθεση δερμάτινη T.SYME με μηριαίο στήριγμα(δέρμα και ατσάλι)

550,00

9

Πρόθεση δερμάτινη T.SYME

χωρίς μηριαίο στήριγμα (δέρμα και ατσάλι)

380,00

10

Πρόθεση δερμάτινη T.PIROGOFF (δέρμα κ’ατσάλι)

380,00

11

Πρόθεση ξύλινη T.PIROGOFF

350,00

12

Πρόθεση CHOPAR (δέρμα και ατσάλι)

210,00

13

Πρόθεση CHOPAR με κνημιαίο στήριγμα (δέρμα κ’ατσάλι)

408,00

14

Προθέσεις SYME-PIROGOFF (ρητίνη)

1.500,00

15

Πρόθεση CHOPAR (ρητίνη)

1.250,00

16

Μηριαία πρόθεση απεξάρθρωσης ισχίου ή ημιπυελεκτομής (θήκη με ρητίνες –άρθρωση ισχίου τιτανίου-γόνατο 4αξονικό-σωλήνας+σύνδεσμος τιτανίου-δυναμικό πέλμα)

6.080

17

Μηριαίο τελικό ξύλινο με ζώνη

680.00

18

Μηριαίο τελικό ξύλινο με ζώνη και ασφάλεια

730,00

19

Μηριαίο τελικό ξύλινο με τιράντες

630,00

20

Μηριαίο τελικό ξύλινο με τιράντες και ασφάλεια

680,00

21

Μηριαίο τελικό ξύλινο με βεντούζα

750,00

22

Μηριαίο τελικό ξύλινο με βεντούζα και ασφάλεια

795,00

23

Μηριαίο τελικό ξύλινο πολυκεντρικό (ρυθμιζόμενη άρθρωση) με ζώνη

1.025,00

24

Μηριαίο τελικό ξύλινο πολυκεντρικό (ρυθμιζόμενη άρθρωση) με τιράντες

975,00

25

Μηριαίο τελικό ξύλινο πολυκεντρικό (ρυθμιζόμενη άρθρωση) με βεντούζα

1095,00

26

Κάλτσα κολοβώματος μηρού ή κνήμης

Κάλτσα κολοβώματος μηρού ή κνήμης σιλικόνης

27,00

122,44

27

Πρόθεση σιλικόνης για ακρωτηριασμό δακτύλων πρώτης ή δεύτερης φαλαγγικής άρθρωσης κάτω άκρων (το ένα)

675,00

28

Πρόθεση lisfranc με πέλμα σιλικόνης

2.937,50

29

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

α. άρθρωση γόνατος πολυαξονική με ασφάλεια

745,50

β. άρθρωση γόνατος πολυαξονική χωρίς ασφάλεια

694,50

γ. άρθρωση γόνατος υδραυλική πολυκεντρική

1.472,00

δ. άρθρωση γόνατος με υδραυλική περιστροφή

1.637,50

ε. άρθρωση γόνατος πολυαξονική πνευματική (αυτοασφαλσιζόμενη)

1.462,50

Τα είδη Νο 1-7, 16-25 και 29 αντικατάσταση στην 5ετία λόγω ολοκληρωτικής φθοράς.

Τα είδη Νο 8-15 αντικατάσταση λόγω ολοκληρωτικής φθοράς:

Ενήλικες: 2 χρόνια

Παιδιά: 6-12 μήνες

Τα είδη Νο 26 αντικατάσταση λόγω ολοκληρωτικής φθοράς μετά το χρόνο.

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Θήκη κολοβώματος αντιβραχίου – βραχιονίου εσωτερική

Απλή

286,00

Σιλικόνης

725,00

Για ηλεκτρική πρόθεση

512,50

2

Θήκη κολοβώματος αντιβραχίου – βραχιονίου εσωτερική – αντικατάσταση όπως η θήκη των κάτω άκρων

Απλή

447,50

Με ασφάλεια για σιλικόνη

575,00

Για ηλεκτρική πρόθεση

850,00

Βραχιονίου για απεξάρθρωση αγκώνα για ηλεκτρική πρόθεση

1.407,50

3

Τμήμα modular βραχιονίου

800,00

4

Αφρώδης επικάλυψη βραχιονίου modular

187,50

ΑΓΚΩΝΑΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Μηχανικός απλός για MODULAR

575,00

2

Μηχανικός απλός για ηλεκτρική πρόθεση

1.150,00

3

Ηλεκτρονικός για ηλεκτρική πρόθεση

2.250,00

4

Ηλεκτρικός για ηλεκτρική πρόθεση

1.559,00

5

Συνδετήρας

172,50

ΠΑΛΑΜΗ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Κοσμητική πρόθεση

150,00

2

Ηλεκτρική πρόθεση απλή

1.787,50

3

Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη αυξημένης ευαισθησίας

2.180,00

4

Ηλεκτρική με αισθητήρες

3.065,00

5

Συνδετήρας

56,00

ΓΑΝΤΙ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Απλό

156,00

2

Σιλικόνης

227,50

Αντικατάσταση: 1 χρόνος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Μπαταρίες

Απλές (2 τεμ)

255,00

Λιθίου (2 τεμ)

420,00

Θήκη

64,00

Επαφές (ζεύγος)

71,10

Φορτωτής

270,00

2

Ηλεκτρόδια

785,00

3

Καλώδια

72,00

4

Ηλεκτρικός περιστροφέας

889,00

5

Δακτύλιος

Συνδετικό εξάρτημα το σετ

Ομοαξονικό βύσμα

210,00

Αντικατάσταση: 3 χρόνια

Αντικατάσταση του τεχνητού μέλους λόγω ολοκληρωτικής φθοράς μετά την πενταετία.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Πρόθεση αντιβραχίονα από πλαστικό

330,00

2

Πρόθεση αντιβραχίονα από πλαστικό με μηχανική παλάμη, με δυνατότητα σύλληψης 2 δακτύλων, αντίχειρα και δείκτη, μέσω ιμάντων ανάρτησης.

415,00

3

Πρόθεση από πλαστικό για ακρωτηριασμό

α)κάτω από τον ώμο(βραχιόνιο)

β)από τον ώμο

505,00

646,00

4

Κάλτσα κολοβώματος χεριού

Κάλτσα κολοβώματος χεριού σιλικόνης

27,00

122,44

5

Πρόθεση δακτύλου σιλικόνης για ακρωτηριασμό από δεύτερη μεταφαλαγγική άρθρωση (το ένα).

675,00

6

Πρόθεση δακτύλου σιλικόνης με συγκράτηση γύρω από την παλάμη (επιπλέον το κόστος για κάθε δάκτυλο ακρωτηριασμένο)

875,00

7

Πρόθεση παλάμης από σιλικόνη

2.950,00

Αντικατάσταση:

Τα είδη 1-3 μετά από 5 έτη

Το είδος 4 μετά από 1 έτος

Τα είδη 5-7 μετά από 3 έτη

ΕΙΔΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Τεχνητοί οφθαλμοί γυάλινοι (ανά τεμάχιο)

254,63

2

Τεχνητοί οφθαλμοί πλαστικοί (ανά τεμάχιο)

462,96

3

Περούκα

251,41

4

Λαρυγγόφωνο

ποσό τιμολογίου

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

1

Αεροσυμπιεστές τύπου PULMO AND DEVILBISS

έως 90,00

2

Ασκοί αναπνοής τύπου AMBU

(ασκοί ανάνηψης)

έως 90,00

3

Εξασκητές αναπνοής τύπου VOLDAN

έως 90,00

4

Μάσκες οξυγόνου – POOMETPA

έως 90,00

5

Μηχάνημα συναγερμού άπνοιας

έως 90,00

6

Νεφελοποιητές

έως 250,00

7

POOMETPO MINI- WRIGHT ΑΣΘΜΑΤΟΣ (PICK FLOW METER)

έως 90,00

8

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

έως 90,00

9

ΣΥΣΚΕΥΕΣ AEROSOL

έως 90,00

10

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

έως 90,00

11

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ

έως 90,00

12

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΩΝ

έως 90,00

13

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΩΡΑΚΑ FLUER – EVAC

έως 90,00

14

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ (ΥΠΕΡΗΧΩΝ)

έως 90,00

15

ΣΥΣΚΕΥΗ AEROCHAMPER ME ΜΑΣΚΑ

έως 90,00

16

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ

έως 90,00

17

ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ)

ποσό τιμολογίου

Στις τιμές αυτές του πίνακα περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.

Διαβάστε επίσης:
–> 2/3/2012: Σύσταση Έκτακτης Ειδικής Επιτροπής για την αναμόρφωση των χορηγουμένων ορθοπαιδικών-ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών που περιέχονται στο Παράρτημα του άρθου 15 του ΕΚΠΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …