Σύνταξη Αναπηρίας ΟΑΕΕ

ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992)

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε

Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Παρατηρήσεις
67% 10 Κάτω των 50 Διακοπή συνεπεία αναπηρίας
15 Άνω των 50 Διακοπή συνεπεία αναπηρίας
20 Ανεξάρτητα Ανεξάρτητα
ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διακοπή συνεπεία αναπηρίας οποτεδήποτε. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.
ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διακοπή συνεπεία αναπηρίας με 5 έτη ασφάλισης. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 3μήνου.

Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Σ.Α.

Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παρατηρήσεις
67% 10 1 έτος την τελευταία 3ετία πριν την αναπηρία.
15 Άπο την διακοπή μέχρι την επέλευση της αναπηρίας να έχει ασφαλιστεί και να μην εργάζεται.
ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.
ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαιτήται ο μισός χρόνος 5έτη, 1έτος μέσα στην τελευταία 3ετία.

Σε περίπτωση αποξένωσης από του αυτοκινήτου με οριστικό συμβόλαιο θα πρέπει :
Α) Να κριθεί με ποσοστό 67% για κάθε άλλη εργασία
Β) Να μην έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κατά το ίδιο διάστημα.

O.A.E.E. – T.A.E

Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παρατηρήσεις
67% 10 3 συνεχώς πριν την διακοπή. Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.
20 Διακοπή συνεπεία αναπηρίας
ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης. Δήλωση-αναγγελία στο Ταμείο εντός 6μήνου

Ο.Α.Ε.Ε.Π.Δ.258/05

Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παρατηρήσεις
67% 5* Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια πριν την επέλευση αναπηρίας ή την διακοπή της ασφάλισης. Διακοπή συνεπεία αναπηρίας.
15 Εφόσον δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισης του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας σε άλλο Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ημέρα ασφάλισης
ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

* Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο

ΓIA NEOYΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (άρθρ.25 Ν. 2084/92 από 1/1/93)

Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παρατηρήσεις
—80%: ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ—67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼ —50%: ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1/2 1 Για ηλικία πριν την συμπλήρωση του 21ου έτους. -Για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου απαιτείται προσαύξηση κατά 120 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας μέχρι να συμπληρώσουν 1500 ημέρες ή 5 έτη εργασίας.
5* Εκ των οποίων 2 έτη στα πέντε τελευταία χρόνια από το έτος που έγινε ανάπηρος. Ανεξαρτήτως ηλικίας.
15 Οποτεδήποτε
ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ημέρα ασφάλισης
ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαιτείται ο μισός χρόνος σε σχέση με την κοινή νόσο.

*Αν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο.
Δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ο ασφαλισμένος που κατέστη ανάπηρος από πρόθεση ή από κακούργημα που διαπράχθηκε από τον ίδιο και αποδεικνύεται η ενοχή του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται τη σύνταξη οι δικαιοδόχοι (σύζυγος-παιδιά-γονείς),όπως στις συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Πως βεβαιώνεται η αναπηρία:
Αρμόδια για τη διαπίστωση της αναπηρίας είναι η Πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή του ΟΑΕΕ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, στην οποία παραπέμπεται από το αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων. Η Υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται για το είδος της πάθησης, τη διάρκεια ανικανότητας και το ποσοστό της αναπηρίας για το ασφαλιζόμενο επάγγελμα. Έφεση κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής ασκείται με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου στην Δευτεροβάθμια Υγειονομική επιτροπή μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Μετά την παραλαβή της προσφυγής ορίζεται το ταχύτερο ημέρα και ώρα δεύτερης εξέτασης στην οποία υποχρεωτικά παρίσταται και ο ενδιαφερόμενος πλην των περιπτώσεων εκείνων, κατά τις οποίες η μετακίνηση του ασθενή είναι αδύνατη, οπότε η Επιτροπή γνωματεύει μετά από επιτόπια εξέταση του ασθενή.

Μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος(αρθρ.22, παρ.7 του Π.Δ.258/05)
Ύστερα από αίτηση του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δηλαδή α) έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) έτη ή β) έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο ασφάλισης δεκαπέντε (15) έτη, δύναται να μετατραπεί η σύνταξη αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …