Τα παράδοξα του νέου ΕΚΠΥ για τη χορήγηση συστημάτων ουροσυλλογής

Ο νομοθέτης πάλι μας αιφνιδίασε και ο νέος ΕΚΠΥ δημοσιεύθηκε χωρίς να έχει δώσει λύσεις στα διαπιστωμένα προβλήματα του παρελθόντος. Η χορήγηση συστημάτων ουροσυλλογής, 11 μήνες μετά την θριαμβευτική έναρξη της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, έχει σοβαρά προβλήματα που, εν μέσω περικοπών όλων των αναπηρικών επιδομάτων, θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και πειθαρχία στα γνωστά θεραπευτικά πρωτόκολλα. Όμως, η πειθαρχία στη γνώση είναι ένα αγαθό εν ανεπαρκεία στους κύκλους των τεχνικών της εξουσίας. Σύμφωνα με το νέο ΕΚΠΥ, η χορήγηση συστημάτων ουροσυλλογής περιγράφεται ως εξής:

δ) Καθετήρες – ουροσυλλέκτες:

ΕΟΠΥΥ / Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / Σύστημα υγείας / Γιατροί Ε.Σ.Υ.1. Καθετήρες κύστεως σιλικόνης, καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 45€ το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 1 τεμάχιο το μήνα και ουροσυλλέκτες κατ’ ελάχιστο 10 τεμάχια το μήνα.

2. Ειδικά για περιπτώσεις που δεν υπάρχει έλεγχος των κενώσεων της κύστης (π.χ. νευρογενής κύστη, σκλήρυνση κατά πλάκας, Parkinson κτλ.), καλύπτεται δαπάνη για περιπεϊκούς καθετήρες μέχρι του ποσού των 300 € το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 90 τεμάχια το μήνα καθετήρες και 90 τεμάχια το μήνα ουροσυλλέκτες μιας χρήσης ή 10 τεμάχια το μήνα ουροσυλλέκτες πολλαπλών χρήσεων (δεν είναι απαραίτητη η συγχορήγηση καθετήρων και ουροσυλλεκτών. Η απόδοση δαπάνης αυτών θα γίνεται αναλογικά).
Επίσης για την ίδια περίπτωση, παρέχονται υλικά αυτοκαθετηριασμού (καθετήρες αυτοκαθετηριασμού με ουροσυλλέκτες), μέχρι του ποσού των 640€ το μήνα, σύμφωνα με γνωμάτευση ιατρού (μια φορά κατ’ έτος), στην οποία αναφέρεται ότι ο ασθενής παρακολουθείται συστηματικά στα ειδικά ιατρεία Νευροουρολογίας/ Δυσλειτουργίας του Κατώτερου Ουροποιητικού ή ουρολογικές κρατικές κλινικές και προκύπτει η αναγκαιότητα προμήθειας των υλικών.

Από μια πρώτη ανάγνωση μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως οι 90 ουροσυλλέκτες μιας χρήσεως που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ είναι υπερβολικά λίγοι! Συνήθως αυτή την κατηγορία των ουροσυλλεκτών τη χρησιμοποιούν οι ασφαλισμένοι που έχουν εσωτερικό καθετήρα και είναι κατάκοιτοι. Έχουν χωρητικότητα 2 λίτρων και πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά από υπερβαίνουν τα 1,5 λίτρα. Θεωρητικά μιλώντας, ένας ασφαλισμένος που είναι κατάκοιτος έχει ανάγκη από το λιγότερο 5 ουροσυλλέκτες της μιας χρήσεως το 24ωρο. Η ποσότητα που χορηγείται είναι προφανώς ανεπαρκής!

Ο ίδιος ΕΚΠΥ χορηγεί 10 ουροσυλλέκτες πολλαπλών χρήσεων χωρίς να ορίζει την έννοια της χρήσης. Πώς αντιλαμβάνεται ο συντάκτης του ΕΚΠΥ τη χρήση του ουροσυλλέκτη; Ως χρήση εννοεί την κένωση του ουροσυλλέκτη από τη βαλβίδα; Δεν φρόντισε να διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως αυτών των ουροσυλλεκτών; Αυτοί οι των ουροσυλλέκτες είναι «μιας και μοναδικής χρήσεως» που σε απλά ελληνικά σημαίνει πως ο ασφαλισμένος χρήστης το πρωί όταν ξεκινά η ημέρα του εγκαθιστά ένα τέτοιο ουροσυλλέκτη στο πόδι και κατά τη διάρκεια της ημέρας αφαιρεί από ειδική βαλβίδα το περιεχόμενο, μέχρι το επόμενο πρωί που θα αντικαταστήσει τον ουροσυλλέκτη με κάποιο καθαρό. Καθαρός ουροσυλλέκτης για αυτές τις χρήσεις είναι ο καινούργιος ουροσυλλέκτης.
Τα τελευταία 20 χρόνια η βιομηχανία δεν κατασκευάζει ουροσυλλέκτες πολλαπλών χρήσεων. Τεχνικά μιλώντας, οι ουροσυλλέκτες μιας και μοναδικής χρήσεως προορίζονται εκ κατασκευής για να χρησιμοποιηθούν μόνο για μία ημέρα. Εάν ο ασφαλισμένος τους χρησιμοποιήσει παραπάνω από μία ημέρα, τότε η βιομηχανία δεν εγγυάται πως η βαλβίδα κένωσης δεν θα χαλάσει. Θα ήταν σημαντικό για τον συντάκτη του ΕΚΠΥ πριν αποτυπώσει το προϊόν της μύξας του στο επίπεδο του ΦΕΚ, να διαβάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ουροσυλλεκτών μιας και μοναδικής χρήσης!

Στον ΕΚΠΥ αναφέρεται πως χορηγούνται 300 € το μήνα για την αγορά περιπεϊκών καθετήρων (τις γνωστές σε όλους μας πεοκαλύπτρες) που αντιστοιχούν στην αγορά 90 τεμαχίων το μήνα. Όσοι ασφαλισμένοι με παραπληγίες και με τετραπληγίες είναι σε πρόγραμμα διαλειπόντων καθετηριασμών και στο διάστημα μεταξύ των καθετηριασμών χρησιμοποιούν πεοκαλύπτρες, χρειάζονται το λιγότερο 6 πεοκαλύπτρες την ημέρα, συνολικά 180 πεοκαλύπτρες το μήνα. Και εδώ ο συντάκτης της εγκυκλίου όφειλε να ερευνήσει τα υπάρχοντα συστήματα ουροσυλλογής και τα γνωστά θεραπευτικά πρωτόκολλα πριν ασχοληθεί με τη λογιστική της ουροσυλλογής.

Η χορήγηση 640 € για την αγορά καθετήρων για διαλείποντες καθετηριασμούς είναι πολύ λίγα χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες για 6 καθετηριασμούς την ημέρα, ειδικά όταν πρόκειται για δραστήριους παραπληγικούς και τετραπληγικούς που εργάζονται και χρειάζονται καθετήρες με ενσωματωμένο ουροσυλλέκτη. Μια, ακόμη και επιπόλαια, έρευνα αγοράς στα ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού για τις τιμές λιανικής πώλησης των καθετήρων στο εξωτερικό, θα έλυνε την οποιαδήποτε απορία. Ακόμη μια ανάγνωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα σας απάλλασσε από την άγνοια.

Τέλος, ο συντάκτης του ΕΚΠΥ υποθέτει πως οι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ κάνουν καριέρα ως ασφαλισμένοι και γι’ αυτό έχουν άπλετο χρόνο να κάνουν έρευνα αγοράς για να βρουν τα διαθέσιμα «ειδικά ιατρεία Νευροουρολογίας/ Δυσλειτουργίας του Κατώτερου Ουροποιητικού ή ουρολογικές κρατικές κλινικές» για να συνταγογραφήσουν την αναγκαιότητα της προμήθειας από το ΕΟΠΥΥ. Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ όφειλε να δημοσιεύσει κατάλογο των εξειδικευμένων ιατρείων και νοσοκομείων. Ακόμη και οι πιο έμπειροι χρήστες με παραπληγίες και με τετραπληγίες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ειδικών ιατρείων «Νευροουρολογίας/ Δυσλειτουργίας του Κατώτερου Ουροποιητικού» – που έτσι & αλλιώς είναι ελάχιστα στην Ελλάδα και επειδή (ευτυχώς) είναι στελεχωμένα από εξαιρετικά φιλότιμους γιατρούς μπορούν και λειτουργούν και εξυπηρετούν χιλιάδες παραπληγικούς/τετραπληγικούς μολονότι θα μπορούσαν να το αποφύγουν.
Οι ουρολογικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ ή του Ι.Κ.Α. σπανίως έχουν την τεχνογνωσία για τη νευρογενή ουροδόχο κύστη – και αυτή η έλλειψη τεχνογνωσίας προκαλεί δύο προβλήματα:

  1. Οι χρήστες ή ασφαλισμένοι ή ασθενείς δεν έχουν ενημέρωση και πληροφόρηση για να αναζητήσουν γιατρό στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές που προκύπτουν εξαιτίας της παράλυσης στο ουροποιητικό τους, αφού η διαφήμιση ή η γνωστοποίηση αυτών των κέντρων και των εξειδικευμένων γιατρών απαγορεύεται.
  2. Οι φιλότιμοι γιατροί αντιμετωπίζονται από τον ΕΟΠΥΥ ως συνταγογράφοι, και αυτή η αντιμετώπιση των γιατρών οδηγεί το σύστημα υγείας, αποκατάστασης και ανεξάρτητης διαβίωσης σε απλό διεκπεραιωτή συνταγών και ιατρικής φασόν, ενώ η σχέση του γιατρού με το χρήστη (ασθενή) διαστρεβλώνεται, και από θεραπευτική εκπίπτει σε διεκπεραιωτική.

Σύντροφοι και συντρόφισσες νομοθέτες, περικόψατε τα απερίκοπτα. Περικόψατε τα δώρα από όλα τα αναπηρικά επιδόματα με εξαίρεση τα εξωιδρυματικά. Από το Μάιο του 2010 δώσατε μια κλοτσιά στα οπίσθια των ΑμεΑ και από τη μια στιγμή στην άλλη τους διατάξατε να άρουν τον κρέβατόν τους και να τρέξουν άρον-άρον για να βρουν δουλειά που να αποδίδει τα απαραίτητα λεφτά, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη βιολογική τους επιβίωση, αλλά και τις επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας της παραπληγίας και της τετραπληγίας.

Ηγέτες μας, εμείς οι υπήκοοί σας, αιτούμεθα το έλεος και τον οίκτο σας: Μην μας υποβάλλετε στο καψόνι της αναγκαστικής συναναστροφής με τη γραφειοκρατία σας και τα σκοτεινά μονοπάτια του ΕΣΥ σας. Αφήστε μας στον (πολιτικό μας) πόνο. Μη μας υποχρεώνετε να κάνουμε έρευνα αγοράς για να βρούμε ποιο «κέντρο» μπορεί να μας δώσει την ποθητή συνταγή. Δεν χρειαζόμαστε συνταγογράφους. Γιατρούς χρειαζόμαστε για να τους εκχωρήσουμε την ευθύνη της διαχείρισης της ουροσυλλογής.

Μη μας υποχρεώνετε να χάνουμε τρεις εργάσιμες ημέρες το μήνα για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στη γραφειοκρατία του ΕΟΠΥΥ. Μην αποπροσανατολίζετε τους ελάχιστους εξειδικευμένους γιατρούς και αφήστε τους να κάνουν ιατρική. Υπάρχουν ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα για την νευρογενή ουροδόχο κύστη (και μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα.

Περικόψτε, αλλά μην δημιουργείτε εμπόδια. Διαχειρίζεστε κρατικό χρήμα και τώρα πλέον φορολογούνται οι πάντες. Αυτοί οι φορολογούμενοι διεκδικούν σεβασμό στη φορολογία τους, και ποιος ξέρει, ίσως, εάν ξυπνήσουν, να επιβάλλουν το σεβασμό. Η ουροσυλλογή δεν είναι υδραυλική τεχνολογία. Τα ούρα δεν εξατμίζονται, ούτε αποβάλλονται σε σκόνη. Γι’ αυτό μην συμπεριφέρεστε σαν υδραυλικοί!

Νίκος, www.disabled.gr, Νοέμβριος 2012.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αποκατάσταση του ορθολογισμού

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το περιοδικό Αυτονομία και το www.disabled.gr δεν δημιουργήθηκαν για να χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός, ούτε για να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ματαιοδοξίες και τις …

Επαναπροσδιορισμός όρων και ταυτότητας

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της οικονομίας, της κοινωνίας και της ιστορίας, που επαναπροσδιορίζονται τα πάντα: Ανθρώπινοι ρόλοι, συστήματα (ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας), κοινωνικές …

Ισότης μέχρι ισοπεδώσεως

Είναι δυνατόν να μην μας έχει απασχολήσει ποτέ το γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες «δικαιούνται» ακριβώς τις ίδιες παροχές είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε είναι ισοβίως άνεργοι; Εάν κάτι …

No Problem

Χρειάστηκε να μας χτυπήσει για τα καλά η οικονομική κρίση για να φανεί πως η Ελλάδα είναι το κράτος του «No Problem»! Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπαράσταση βρίσκεται κάτω του μηδενός. Όσοι βρεθούν …

Πνιγήκαμε σε μια κουταλιά ΚΕΠΑ

Οι καθυστερήσεις στα ΚΕΠΑ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όμως εάν αντιληφθούμε συνολικά το πρόβλημα της πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας ως προς το μέγεθος …

Ελλάς Ελλήνων Υπνωτισμένων

Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Κάτι περίεργο μας ψέκαψαν και έχουμε χάσει κάθε επαφή με την κοινή λογική και ακόμη περισσότερο με τον δυτικό ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Πώς αξιοποιείται η υπολογιστική όραση για συστήματα ασφαλείας σε αυτοκίνητα

Η ισραηλινή εταιρεία Orcam είναι γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογία υπολογιστικής όρασης με επικεφαλής επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει ήδη …

Η φινλανδική κυβέρνηση «θυσιάζει» κοινωνική πρόνοια για χάρη του «ΑΑΑ»

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιορισμού του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που είναι από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο, για να διατηρήσει την κορυφαία βαθμίδα στο …

«Eκκένωση» γηροκομείων & ιδρυμάτων για να επωφελείται η οικογένεια τη σύνταξη

Καταγράφεται τάση «εκκένωσης» των γηροκομείων! Οι οικογένειες αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παππού ή της γιαγιάς για να επωφεληθούν από τη σύνταξή τους… Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με …