Ε.Ε.: Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020

Στην ελληνική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε η δεκαετής στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής σε όλη την ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία αναμένεται να εξασφαλίσει πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για την εξάλειψη των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη, σε συμφωνία με τα περιεχόμενα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής δίνεται προτεραιότητα στη λεγόμενη «ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας», σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται πρότυπα της ΕΕ για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια κτίρια, ενώ θα διευκολύνονται οι διασυνοριακές εμπορικές δραστηριότητες για τη μείωση του κόστους τεχνολογικών βοηθημάτων, όπως αναπηρικών αμαξιδίων και ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνοπτικά, μέσα στους πρώτους στόχους της στρατηγικής είναι:

  • η χάραξη πολιτικών για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς αποκλεισμούς
  • η διασφάλιση ότι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρία
  • η αναγνώριση των καρτών αναπηρίας σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση στην εργασία και τα ταξίδια στην ΕΕ
  • η κατάρτιση προτύπων, για να είναι προσβάσιμα τα εκλογικά κέντρα και το υλικό των προεκλογικών εκστρατειών

Δεκέμβριος 2010

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρωτοβουλία αδιάφθορων γερμανών γιατρών

«Το φαγητό μου το πληρώνω μόνος μου». Μια αφίσα με αυτό το σύνθημα κρέμεται σε έναν από τους τοίχους μιας μικρής αλλά όμορφης αίθουσας υποδοχής ασθενών. Το ιατρείο που βρίσκεται στο κέντρο της …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ε.Ε.: Προκήρυξη διαγωνισμού Access City Award 2013

Βρυξέλλες, 22/05/2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα το διαγωνισμό για το τρίτο «βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις προσβάσιμες πόλεις (Access City …

Έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες

Στις αρχές Ιουλίου ενημερωθήκαμε από την κα Ιωάννα Κουβαριτάκη (Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού στον «Συνήγορο του Πολίτη») σχετικά με την Έκθεση για την εφαρμογή των …

Μέτρα για τα Δικαιώματα των Επιβατών με Αναπηρία στις Αεροπορικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε στις 1 Απριλίου σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών και στην ενίσχυση της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Αντιπρόεδρος της …

Ε.Ε.: Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020

Στην ελληνική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε η δεκαετής στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής σε …