Ενημέρωση για σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία κατά τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με τον Κανονισμό που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών, στην οποία περιλαμβάνονται αναφορές στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη τόνισε την σπουδαιότητα της έκθεσης, η οποία αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τροπολογίες επισήμανε την ανάγκη το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και όχι μόνο τις διεθνείς. Επιπλέον τονίζεται ότι τα πρόσωπα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως του αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία τους ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, θα πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες για σιδηροδρομικά ταξίδια όπως και οι υπόλοιποι πολίτες. Τα πρόσωπα με μειωμένη κινητικότητα έχουν το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, ελεύθερης επιλογής και ίσης μεταχείρισης με τους άλλους πολίτες.

Μεταξύ άλλων, ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται στην παροχή πληροφοριών σε πρόσωπα μειωμένης κινητικότητας σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης των συρμών και τις διευκολύνσεις επί της αμαξοστοιχίας. Επιπλέον, ορίζεται ότι για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών με αισθητηριακές ανεπάρκειες σχετικά με καθυστερήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά συστήματα σε προσβάσιμη μορφή. Τα πρόσωπα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σιδηροδρομικών σταθμών, με την ενεργή συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, οφείλουν να θεσπίζουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.
Πολύ σοβαρό στοιχείο του νέου κανονισμού η κ. Τζαμπάζη επίσης θεωρεί ότι κατά την αγορά νέων συρμών, την ανέγερση νέων σταθμών και την ανανέωση ή αναβάθμιση υφισταμένων σιδηροδρομικών σταθμών, οι ανάγκες των προσώπων με μειωμένη κινητικότητα οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη, Ταυτόχρονα, μειώνεται, σε σχέση με την θέση του Συμβουλίου, από 90 σε 30 λεπτά ο χρόνος, κατά τον οποίο τα ΑΜΕΑ υποχρεούνται να βρίσκονται στον σταθμό προκείμενου να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Ιδιαίτερα σημαντική σύμφωνα με την κ. Τζαμπάζη είναι η διασφάλιση του δικαιώματος στην μεταφορά, καθώς οι πωλητές εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν επιτρέπεται πλέον να αρνούνται κράτηση ή χορήγηση εισιτηρίου για λόγους μειωμένης κινητικότητας. Άρνηση της κράτησης ή επιβολή του όρου για συνοδεία μπορεί να επιβληθεί μόνο σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από νομοθετικά καθορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και/ή ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ενδιαφερόμενο άτομο εντός πέντε εργάσιμων ημερών για τους λόγους της άρνησης.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, μερικές φορές σε συνδυασμό με τις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές κυβερνήσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα προκειμένου να ταξιδέψουν, π.χ. παροχή υπηρεσιών κατόπιν σχετικού αιτήματος ή χρηματοδοτούμενες παροχές υπηρεσιών ταξί από στελεχωμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς στους τόπους διαμονής ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Σε έναν «μη επανδρωμένο σταθμό», οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σταθμών, δεδομένων των περιορισμένων δυνατοτήτων από άποψη προσωπικού, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν άριστο αποτέλεσμα, είναι ωστόσο σημαντικό άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα να γνωρίζουν τις εναλλακτικές δυνατότητες μεταφοράς και τις συνθήκες του ταξιδιού.

Τέλος, με τροπολογίες οι οποίες υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διασφαλίζεται ότι εάν η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την ολική ή μερική απώλεια ή ζημία εξοπλισμού μετακίνησης ή άλλου ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένη κινητικότητα, υποχρεούται να καταβάλει στον επιβάτη αποζημίωση ανάλογη με το μέγεθος της σημειωθείσας απώλειας

Ευαγγελία Τζαμπάζη
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τη λύση θα δώσουν μόνο οι άμεσα θιγόμενοι

Θα πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να καταλάβουμε πως όλα αυτά που δεν έγιναν από το κράτος τα 30 χρόνια που κράτησε η «μεταρρύθμιση» της κοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να …

Από το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ στο @utonomia

Κάποια εποχή ο όρος «αναπηρία» έλεγε πολλά. Σήμερα ως όρος έχει αχρηστευτεί από την κατάχρηση που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες από όλους: πολίτες, πολιτικούς, συνδικαλιστές, …

1η Θαλασσινή Συνάντηση Παιδιών με Αναπηρία

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ελληνικού «Ιππόκαμπος» στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Δράσης του και στον Κοινωνικό Τομέα, προγραμμάτισε την πραγματοποίηση εκδήλωσης για παιδιά με αναπηρία την …

Editorial 077: Να κάνουμε το συνεταιρίζεσθαι μόδα

Κάποτε το συνεταιρίζεσθαι ήταν επαναστατική ενέργεια και πρακτική. Ύστερα έγινε γραφειοκρατία και εργαλείο για την «αρπαχτή». Σήμερα το συνεταιρίζεσθαι είναι ξενέρωτο και έχει αντικατασταθεί από τον …

TEDxAthens 2010: η ελίτ των ιδεών στην Αθήνα

Ήταν το σημαντικότερο event του 2010 για τον κόσμο της διανόησης και της τεχνολογίας, σε ελληνικό έδαφος. Όποιος δεν κατάφερε να βρεθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», στο νέο πολυδύναμο χώρο του «Ελληνικού Κόσμου» …

Ύστερα από την Autonomia EXPO 2010 τί;

Η 4η κατά σειρά Autonomia EXPO ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Ύστερα από τέσσερα χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως «κάθε χρόνο …

Ημερίδα 17 Μαΐου 2010: «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και Συμμετοχή για μια αποτελεσματική στρατηγική ενσωμάτωσης»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α - http://www.epeksa.gr/) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και …

Το τηλεοπτικό σποτ της Autonomia EXPO 2010

Αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ που έπαιξε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ειδήσεις και στις εκπομπές που έχουν μεγάλη τηλεθέαση για 15 ολόκληρες ημέρες, από τις 17 Μαΐου μέχρι και τη λήξη της …