Καλοκαιρινή μοιρασιά επιδοτήσεων

Επιδοτήσεις για όλα τα… γούστα θα παρουσιάσει η κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα κατά τον εξάμηνο απολογισμό της πορείας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων οδηγούν πλέον στη διανομή του κοινοτικού χρήματος σχεδόν προς όλους τους υποψήφιους επιχειρηματίες, αλλά και σε απλούς πολίτες.

Αναμένεται καταιγισμός προκηρύξεων μέσα στους επόμενους μήνες, που θα ανοίγουν το δρόμο για τη χρηματοδότηση εταιρειών παροχής υπηρεσιών (από υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους μέχρι φούρνους, ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια), θα παρέχουν επιδοτήσεις προς πολίτες για την ανακαίνιση των σπιτιών τους, θα στηρίζουν την αγορά υπολογιστών και εξοπλισμού νέας τεχνολογίας αλλά και θα επιδοτούν τη διαφήμιση και την προβολή κλάδων, προϊόντων ή περιοχών.

Πληροφορίες στις τράπεζες

Τα προγράμματα θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομίας. Οταν ξεκινήσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες οι οποίες έχουν την ευθύνη για την πληροφόρηση, την παροχή βοήθειας αλλά και την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων (για κάθε έγκριση επιδότησης θα λαμβάνουν αμοιβή περίπου 2.000 ευρώ και το 3% του ύψους της επιχορήγησης).

1. Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών) που χρηματοδοτούνται από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ την Τρίτη, το υπουργείο Οικονομίας θα επεκτείνει πρώτη φορά το πρόγραμμα επιδοτήσεων μέσω των τραπεζών στους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών.

Θα χρηματοδοτηθούν κυρίως υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, για επενδύσεις από 10.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης έως 12 μήνες. Το ποσοστό επιχορήγησης θα φτάνει στο 50% του κόστους και θα αφορά σε εταιρείες που πέρυσι απασχολούσαν έως 50 εργαζόμενους, είχαν μέσο κύκλο εργασιών τριετίας από 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να καλύψουν το 25% του κόστους.

Θα χρηματοδοτούνται επενδύσεις για τη δημιουργία, και την επέκταση, χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης, για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των διοικητικών διαδικασιών, την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, την ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, infokiosk κ.λπ.) καθώς και για την ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής.

Πρόθεση του υπουργείου Οικονομίας είναι να μην υπάρχει πλαφόν στον αριθμό των εταιρειών που θα ενταχθούν, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι πιο πολλές εταιρείες δεν υλοποιούν την επένδυση. Από τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν κατά το 2003 έχει μέχρι στιγμής απορροφηθεί μόνο το 70% και από όσα εγκρίθηκαν στην αρχή του 2005 το 30%.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες πολλές επενδύσεις δεν γίνονται ποτέ. Αλλες καθυστερούν και λαμβάνουν παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος, ενώ πολλοί δικαιούχοι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας κατά τον τελικό έλεγχο.

Επίσης, κάποιοι τελικά προτιμούν την επιδότηση από άλλο πρόγραμμα.

Συνολικά έχουν δοθεί 84 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες. Ωστόσο, το ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη καταβάλει 145 εκατ. ευρώ σε αρμόδιες τράπεζες για να μην υπάρχει έλλειψη ρευστού.

Το ποσό αυτό το διαχειρίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρις ότου βρεθούν επενδυτές που θα κάνουν εκταμιεύσεις. Το υπουργείο ευελπιστεί ότι στον κύκλο που τελείωσε την προηγούμενη Πέμπτη οι διαδικασίες θα είναι πιο σύντομες (αφορά μεταποίηση και τουρισμό).

Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι και πάλι θα υπάρξουν «υπόλοιπα», τα οποία θα χρηματοδοτήσουν νέο κύκλο υποβολής προτάσεων τους επόμενους μήνες. Προηγουμένως θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση των κλάδων υπηρεσιών και εμπορίου.

2. Ολοκληρωμένες δράσεις σε αστικές περιοχές. Είναι παρόμοιο με το προηγούμενο πρόγραμμα αλλά θα προηγηθεί χρονικά. Θα διενεργείται σε συγκεκριμένες περιοχές και θα αφορά σε όλους τους οικονομικούς κλάδους στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών.

Ανακαινίσεις σπιτιών

3. Δράσεις αστικής ανάπλασης με παρεμβάσεις σε προσόψεις ιδιωτικών κτιρίων. Το πρόγραμμα θα είναι ανάλογο με εκείνο που υλοποιήθηκε για τις προσόψεις κτιρίων του Δήμου Αθηναίων (2003-2004). Θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων, την ανάπλαση κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου καθώς και την αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού συστήματος με κεντρική κεραία και την απομάκρυνση των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος. Οι περιοχές αισθητικής αναβάθμισης θα προκύπτουν μετά από απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

4. Προετοιμάζεται επίσης σειρά δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων κάθε κλάδου που επενδύουν αποκλειστικά και μόνο σε νέες τεχνολογίες. Θα χρηματοδοτείται η προμήθεια εξοπλισμού (servers, σταθμοί εργασίας, εκτυπωτές, σκάνερ κ.ά.), εφαρμογών λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών (παραμετροποίηση εφαρμογών, εγκατάσταση λογισμικού, εκπαίδευση χρηστών κ.ά.), καθώς και οι συνδρομές (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων), συνδρομές δικτύωσης της επιχείρησης και σύνδεσης στο Διαδίκτυο (ADSL, ISDN, leased line κ.ά.).

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 18/06/2006

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ευρήματα έρευνας – Εκπαίδευση σε ΤΠΕ και μαθησιακές εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες

Το Έργο ViPi δημοσίευσε τα ευρήματα της Έρευνας Ενδιαφερομένων – Ενοποίηση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων, καθώς και τη “Μεθοδολογία έρευνας & τελευταίες εξελίξεις στις σχετικές τεχνολογίες”. …

ATLEC – Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Από τις αρχές του 2012 ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια προσπάθεια από μια ομάδα οργανώσεων που σχετίζονται με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και το e-learning για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού …

Πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων από το ΙΚΑ αντικαθιστά το «Βοήθεια στο σπίτι»

Στα μέσα του Φεβρουαρίου 2012 και με την «ευκαιρία» του εφαρμοστικού νόμου για το μνημόνιο ΙΙ κατατέθηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η συγκρότηση μιας μόνιμης δομής παροχής υποστήριξης …

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»: Ενα επικίνδυνο «αγκάθι» στην επί χρόνια αδελφική σχέση της Ελληνικής και της Κυπριακής συνομοσπονδίας ΑμεΑ. Ζητείται η αποχώρηση …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Έργο AEGIS: Διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες

Το έργο AEGIS πραγματοποιεί το τελικό workshop του και το 2ο διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 28-30 Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Προσβασιμότητα Φτάνει Παντού», φέρνοντας κοντά τόσο ανθρώπους με …