Αμοιβή οικιακών και οικόσιτων μισθωτών, άδεια και καταγγελία

Ένα νέο νομοθέτημα προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τις συνθήκες και τους όρους της εργασίας των οικόσιτων βοηθών και προφανώς των προσωπικών βοηθών που απασχολούνται στα σπίτια των ανθρώπων με αναπηρίες για την υποστήριξη των καθημερινών τους αναγκών. Διαβάστε το με προσοχή:
Διαβάστε περισσότερα …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και υπερωριακή εργασία και επιπλέον δεν ισχύουν γι’ αυτούς τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εκάστοτε ΕΓΣΣΕ, αλλά ο μισθός τους ρυθμίζεται με συμφωνία και σε περίπτωση που δεν συμφωνήθηκε, οφείλεται ο συνηθισμένος μισθός.
Διαβάστε περισσότερα …

Νέες οδηγίες για την πληρωμή εργαζομένων με Εργόσημο

Κοινοποιήθηκε νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ (αρ. πρωτ.: Α21/449/63, 11/7/2013) με τις νεότερες διατάξεις σχετικά με σημαντικές αλλαγές που επέρχονται τόσο ως προς το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, όσο και ως προς τον χρόνο μέσα στον οποίο αυτές ανάγονται. Επιπλέον προστίθενται νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων μέσω «Εργοσήμου». Επιλεκτικά από την εγκύκλιο αναφέρουμε τα εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Αλλάζουν τα κριτήρια επιλογής αποκλειστικών νοσοκόμων

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, δημιουργείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠε), ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αποκλειστικές νοσοκόμες/οι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια εργασίας ΙΚΑ, πτυχίο, ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς.
Διαβάστε περισσότερα …

Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013 ο Νόμος 4144/2013, στο άρθρο 74 του οποίου αναφέρεται η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών εργοσήμου στο 25%.
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργόσημου κατά 25% (άρθρο 74). Για ενημέρωση των αναγνωστών, αρκεί να αναφέρουμε πως οι προσωπικοί βοηθοί των ανθρώπων με αναπηρίες αμείβονται με εργόσημο, ενώ ο συγκεκριμένος νόμος δεν προβλέπει τη συνέχιση της καταβολής των αναπηρικών επιδομάτων.
Διαβάστε περισσότερα …

Ψηφίστηκε η παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στο εργόσημο

Το τελικό κείμενο του Νόμου 4144/2013 και το σχετικό ΦΕΚ (τ.Α’ 88/18-04-2013). Σημειώνεται πως η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του εργοσήμου ανέρχεται τελικά σε 25%!

Υπερψηφίστηκε στις 9 Απριλίου 2013 από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». Διαβάστε προσεκτικά το Άρθρο 66, που αφορά στην «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» όταν εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, αλλά και το Άρθρο 74 που αναφέρεται στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του εργοσήμου!
Διαβάστε περισσότερα …

Νομοσχέδιο για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για προσωπικούς βοηθούς

Με νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για προσωπικούς βοηθούς από 20% σε 35% το λιγότερο. Διαβάστε το νομοσχέδιο και το σχολιασμό των πολιτών κατά τη διαβούλευση.

Νέο νομοσχέδιο για το εργόσημο έχει κατατεθεί προς τη διαβούλευση και σύντομα προς ψήφιση από την βουλή. Όπως είναι πλέον της μόδας οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται από 20% σε 30%. Όμως φαίνεται πως η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% δεν ήταν αρκετή για να γεμίσει τα αχόρταγα κρατικά ταμεία. Με αυτό το νομοσχέδιο ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών δεν γίνεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για το 2012 (όπως συνηθίζεται) αλλά με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε το 2011. Διαβάστε το σχετικό άρθρο και τα σχόλια των πολιτών για την διαβούλευση για να καταλάβετε το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει.
Διαβάστε περισσότερα …

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ανέργων ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Έγγραφο του ΙΚΑ (23/2/2012) σχετικά με τις νέες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους ανέργους και τα μέλη οικογενείας τους. Συγκεκριμένα, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος γίνεται με τη συμπλήρωση 50 ημερών ασφάλισης. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: Α11/129/28.2.2012). Παρατείνεται έως 30 Απριλίου 2012 η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας, ενώ στο έγγραφο δίνονται οδηγίες χορήγησης/παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας και για το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

Με έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 22/2/2012 δίνονται διευκρινίσεις για ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο». Σημειώνεται πως οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Συγκεκριμένα, αν το καθαρό ποσό που θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 1,25, τότε θα προκύψει το ποσό του εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2639/98. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. Α21/449/3 (21/10/2011) παρατείνεται η έναρξη ασφάλισης των πιο πάνω απασχολούμενων έως 31/12/2011.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Εργόσημο για αμοιβή/ασφάλιση απασχολούμενων κατ’ οίκον

Με εγκύκλιο (αρ. 68/9-9-2011) τέθηκε σε ισχύ από τις 12 Σεπτεμβρίου η έκδοση του εργόσημου του ΙΚΑ για την αμοιβή και την ασφάλιση των εργαζομένων σε οικιακές και αγροτικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης του εργόσημου είναι υποχρεωτική για την αμοιβή και την ασφάλιση του κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες για την ίδια μισθολογική περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα …

Nόμος 3996/2011: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & άλλες διατάξεις

Διαβάστε στο Άρθρο 37 για τη Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, και στο Άρθρο 77 για την παύση της αρμοδιότητας της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής να προσαυξάνει το ποσοστό αναπηρίας που χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ – Αρ. Φύλλου 170 – 5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Αλλαγές με το νέο ασφαλιστικό: Εργόσημο, κάρτα εργασίας και νέο ΕΚΑΣ

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν με το νέο ασφαλιστικό σύστημα περιλαμβάνουν την καθιέρωση του εργόσημου και της κάρτας εργασίας, τις αλλαγές σε ΕΚΑΣ, βαρέα-ανθυγιεινά επαγγέλματα και επικουρικές συντάξεις, την ταχύτερη απονομή των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν την 35ετία.
Διαβάστε περισσότερα …

Με ειδικά εργόσημα η πληρωμή επαγγελματιών

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως από τις αρχές του 2011 (πιθανότατα από τον Μάρτιο) επαγγελματίες όπως οικιακές βοηθοί, κομμώτριες, μανικιουρίστες, καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι, τεχνίτες που καλούνται για μικροεπισκευές στα σπίτια και φυσικοθεραπευτές, θα αμείβονται πλέον με κουπόνια, τα οποία στη συνέχεια θα εξαργυρώνουν.
Διαβάστε περισσότερα …

Nόμος υπ' αριθ. 3863/2010: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863/2010 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. (ΦΕΚ Α 115/15.07.2010)
Διαβάστε περισσότερα …

Nόμος 3863/2010: ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος υπ’ αριθ. 3863 («Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» ΦΕΚ Α’ 115/15.07.2010), είναι πια γεγονός, και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι οι μελλοντικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τη συμπλήρωση των κενών και την κατανόηση των ασαφειών που περικλείουν τα 76 άρθρα του.

Μετά τη διαβούλευση των νομοσχεδίων και τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποια από τα βασικά σημεία του νέου νόμου που αφορούν στους πολίτες με αναπηρίες και στη σχέση τους με τους ασφαλιστικούς φορείς.
Διαβάστε περισσότερα …

Σχέδιο Νόμου για το νέο Ασφαλιστικό σύστημα (11/05/2010)

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για το νέο Ασφαλιστικό σύστημα όπως αυτό ανακοινώθηκε στις 11 Μαΐου 2010, οι σημαντικότερες από τις βασικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στους πολίτες με αναπηρία σημειώνονται περιληπτικά πιο κάτω.
Διαβάστε περισσότερα …