Διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο σύστασης του Ενιαίου Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Παροχών, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), από 1η Φεβρουαρίου 2012 προχωρά στην καταγραφή όλων των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Πληροφορίες για το τί ισχύει από 1/1/2012 & κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αγαπητοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας, σας καλωσορίζουμε στον ΕΟΠΥΥ.
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας με στόχους την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ), την ανατροπή όλων των στρεβλώσεων και των αγκιλώσεων του παρελθόντος καθώς και την αρμονική συνεργασία με τους συνεργάτες του.
Διαβάστε περισσότερα …

OAEE: Σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ο Ο.Α.Ε.Ε. ανακοίνωσε στις 23/12/2011 πληροφορίες σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τις διαδικασίες χορήγησης παροχών σε είδος και σε χρήμα.
Διαβάστε περισσότερα …

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Β' 2611/8-11-2011)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2611/8-11-2011) ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του νέου Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α), όπως αυτός ορίστηκε από το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
Διαβάστε περισσότερα …

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Το υπουργείο Εργασίας κοινοποίησε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ΦΕΚ 2456 Β’/3-11-2011. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Συνταξιοδότηση γονέων – συζύγων – αδελφών αναπήρων

Με εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε. (Αρ. 56/6.10.2011) δίνονται διευκρινίσεις για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 25 ετών ή 7.500 ημερών εργασίας πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση σε γονείς αναπήρων τέκνων, συζύγους αναπήρων και αδέλφια αναπήρων ατόμων. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Κοινοποίηση διατάξεων ν. 3863/2010 και ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων

Με την εγκύκλιο 48/3.10.2011 του ΟΑΕΕ, αναλύονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, τις επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση ανάλογα με την ηλικία, το είδος και το ύψος της χορηγούμενης σύνταξης, και το είδος της απασχόλησης. Γίνεται ειδική αναφορά στους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και στους συζύγους, γονείς και αδελφούς αναπήρων.
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Στην εγκύκλιο 49/3.10.2011 του ΟΑΕΕ επισημαίνονται οι χρόνοι έκδοσης της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και το ΝΑΤ: 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των δικαιολογητικών, ενώ σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης το διάστημα επιμηκύνεται σε 6 μήνες. Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση στον φορέα ή από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής. Αναλυτικά η εγκύκλιος:
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011

Στις 3 Οκτωβρίου 2011 δημοσιεύθηκε εγκύκλιος του ΟΑΕΕ (Αρ. 47/3.10.2011) σχετικά με το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας. Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο:
Διαβάστε περισσότερα …

Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011: ΦΕΚ (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 2456) – Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Διαβάστε με πάρα πολλή προσοχή το Παράρτημα του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ), με το οποίο αλλάζουν τα ποσά που χορηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων, συστημάτων ανύψωσης (γερανάκια), ορθοστατών και των βοηθημάτων που προορίζονται για την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση των παραπληγικών, των τετραπληγικών, των ακρωτηριασμένων και των ημιπληγικών.
Διαβάστε περισσότερα …

Ο (αρχικός) ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Πίνακας παροχών και χορηγούμενα ποσά

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011: ΦΕΚ (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 2456) – Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκδόθηκε νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), με ΦΕΚ Β’ 1233/11.4.2012

Με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αλλάζουν όλες οι παροχές όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Επαναπροσδιορίζονται και τα ποσά που χορηγούνται για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, όπως για παράδειγμα καθετήρων για διαλείποντες καθετηριασμούς, πεοκαλυπτρών και ουροσυλλεκτών, καθώς και τα ποσά για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων, προθέσεων άνω/κάτω άκρων, συστημάτων ανύψωσης (γερανάκια), ορθοστατών, αναπνευστικών συσκευών, και γενικά των βοηθημάτων που προορίζονται για την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση των παραπληγικών, των τετραπληγικών, των ακρωτηριασμένων και των ημιπληγικών. Διαβάστε το πλήρες κείμενο:
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Νέα διαδικασία διαπίστωσης – βεβαίωσης αναπηρίας

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 δίνονται οδηγίες για τη νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανόμενου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφαλίστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Το κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Απασχόληση συνταξιούχων

Σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, αρ. 31, στις 28 Ιουνίου 2011, δίνονται οδηγίες για την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων Οργανισμών που ασκούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ. Σημειώνεται πως με τις νέες ρυθμίσεις οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν υποχρεούνται πλέον σε καταβολή προσαυξημένων εισφορών, αλλά υπόκεινται σε διακοπή της σύνταξης, υπό εισοδηματικές προϋποθέσεις.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθμ. 32 – 15/04/2010: Δυνατότητα απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ125/23-7-1992/Α΄) τα τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών Κλάδου Υγείας από τους παραπάνω φορείς ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται με σκοπό τη βιοποριστική εργασία, την εργασιοθεραπεία ή την απασχολησιοθεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα …

Ι.Κ.Α.: Διαδικασία πληρωμής γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος του ΙΚΑ (αρ. 17/4.3.2011) που αφορά στη διαδικασία πληρωμής γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Υπαγωγή στην ασφάλιση Κλάδου Υγείας για παροχές σε είδος, ανέργων

Με εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στις αρχές του έτους, δίνονται πληροφορίες για το δικαίωμα παροχών σε είδος στις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
Διαβάστε περισσότερα …

Πλεόνασμα στον ΟΑΕΕ

Γιατροί υπάλληλοι φαρμακευτικών εταιρειών… Δέκα γιατροί έγραψαν 150.000 € φάρμακα μέσα σε ένα μήνα.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, http://www.disabled.gr/, Φεβρουάριος 2011.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 2/10.1.2011: Παροχή διευκρινίσεων μετά την καθιέρωση Φ.Π.Α στις Ιδιωτικές Κλινικές

ΣΧΕΤ: Το αριθ πρωτ Φ.80000/οικ.30517/3709/9-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας κ΄ Κοιν. Ασφάλισης. Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω έγγραφο του Εποπτεύοντος Υπουργείου , με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό Φ.Π.Α επί των τιμών του Κρατικού Τιμολογίου, στις περιπτώσεις απόδοσης απευθείας στους ασφαλισμένους δαπανών νοσηλείας τους σε Ιδιωτικές Κλινικές και παρακαλούμε για την εφαρμογή του σε ανάλογες περιπτώσεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 1/7.1.2011: Υπαγωγή στην ασφάλιση Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές σε είδος, ανέργων

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 1/7.1.2011: Υπαγωγή στην ασφάλιση Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές σε είδος, ανέργων
ΣΧΕΤ: Η αρ. 10/2000 εγκύκλιος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την ανωτέρω εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με το δικαίωμα για παροχές σε είδος,ανέργων, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2768/1999.
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 89/27.10.2010: Γνωστοποίηση αρθρ. 61 Ν. 3863/2010 περί έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη ΣΧΕΤ: Η αρ. 28/2010 Εγκύκλιος

Με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ.28/10, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις αρθρ. 19 Ν. 3833/2010 σύμφωνα με τις οποίες τα ποσά οφειλής των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένων, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το 20πλάσιο των μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων όπως ισχύουν κάθε φορά, προσαυξημένα με τα πρόσθετα τέλη συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 36.
Διαβάστε περισσότερα …