ΟΑΕΕ: Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για την χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας και για την απασχόληση συνταξιούχων

O OAEE γνωστοποίησε με εγκύκλιο (Αρ. 32/6.6.2012) τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 και του Ν.4052/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,57 ευρώ) θα υπολογίζονται: το ποσό εξωιδρυματικού επιδόματος, το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας, και το όριο για τον περιορισμό της σύνταξης στην απασχόληση των συνταξιούχων. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:
Διαβάστε περισσότερα …

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας

Ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε με εγκύκλιό του (αρ. 21, αρ.πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/4/28201) τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και τις διατάξεις που αφορούν στην προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα …

Παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας ΙΚΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΙΚΑ για τις φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων και τα σχετικά παραπεμπτικά. Σημειώνεται πως οι συμβεβλημένοι ιατροί ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ δεν θα προμηθεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας ΙΚΑ και θα συστήνουν την αναγκαιότητα εκτέλεσης φυσικοθεραπευτικών πράξεων είτε σε απλές ιατρικές γνωματεύσεις, είτε σε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

Μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ για το έτος 2012

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για τα παραστατικά με τα οποία θα αναγνωρίζεται αν κάποιος συνταξιούχος είναι δικαιούχος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα. Αφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, καθώς και τα μέλη οικογενείας του δικαιούχου ΕΚΑΣ.
Διαβάστε περισσότερα …

ΟΑΕΕ: Συνταξιοδότηση γονέων – συζύγων αναπήρων

Ο ΟΑΕΕ γνωστοποίησε με εγκύκλιό του (αρ. 16, αρ.πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/3/21388) τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων. Συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 3996/2011 περί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4/8/2011.
Διαβάστε περισσότερα …

Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 497/Β’/28-02-2012) η απόφαση σχετικά με τον κατάλογο παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου (Αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353). Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (αρ. 12/8.3.2012, αρ.πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/2/18725) με οδηγίες για την νέα διαδικασία διαπίστωσης-βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Δυνατότητα χορήγησης τρίμηνης συνταγής σε ασφαλισμένους με χρόνιες παθήσεις

Στις 3/2/2012 ο αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωσε πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς που έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους του Οργανισμού, να χορηγούν ηλεκτρονική ή χειρόγραφη «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ (FAQs): Ερωτήσεις-Απαντήσεις & οδηγίες για τους ασφαλισμένους

Αναζητήστε την απάντηση στα ερωτήματά σας σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσα από τη λίστα των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που δημοσιεύθηκε στις 25/1/2012.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Παροχή νεότερων οδηγιών συνταγογράφησης

Ο αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπέγραψε έγγραφο (Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709, 26/1/2012) για την παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με το πού απευθύνονται στο εξής οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για υγειονομική περίθαλψη και συνταγογράφηση. Αναφέρεται η διαδικασία συνταγογράφησης φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ διευκρινίζεται ότι για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα υψηλού κόστους (και για εκείνα που κυκλοφορούν στο εξωτερικό) γνωματεύουν επιτροπές του ΕΟΠΥΥ αποτελούμενες από ιατρούς σχετικής ειδικότητας με την κάθε νόσο.
Διαβάστε περισσότερα …

Ο.Α.Ε.Ε.: Παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και πληρωμή αυτών

Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (αρ. εγκυκλίου: 3, Αρ. πρωτ. ΔΙ.ΟΙΚ.Φ529/2) σχετικά με τις παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και πληρωμή αυτών μετά την έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ που ισχύει από 1/01/2012. Δώστε προσοχή στο ότι η πληρωμή όλων των παροχών στους ασφαλισμένους – δηλαδή και οι παροχές σε είδος (που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ) και οι παροχές σε χρήμα (που αφορούν τον ΟΑΕΕ) μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον υπάρχοντα τρόπο έκδοσης επιταγών είτε αφορούν τις παροχές για τα παραστατικά (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών – τιμολόγια) που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2011, είτε τα παραστατικά μετά την 1/01/2012.
Διαβάστε περισσότερα …

Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ

Κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Υγείας (Αριθ. Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011), σχετικά με την ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται πως οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθένειας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούντο μέχρι σήμερα και οι οποίες θα συνεχίσουν να προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με το Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ. Αντίθετα, η υποβολή των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών των παροχών υγείας θα γίνεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (πρώην Υ.Π.Α.Δ.).
Διαβάστε περισσότερα …

Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών

Το ΙΚΑ κοινοποίησε διατάξεις σχετικά με τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τη σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ, την έκδοση και θεώρηση Βιβλιαρίων Ασθένειας, και οδηγίες για αιτήματα που αφορούν σε δαπάνες παροχών σε είδος. Θυμίζουμε ότι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ.
Διαβάστε περισσότερα …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας – ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε ισχύ για τις συντάξεις αναπηρίας. Σύμφωνα με άρθρο στο ethnos.gr (26/1/2012), η διαδικασία είναι αυστηρότατη και στόχος είναι σταδιακά το ποσοστό των αναπηρικών συντάξεων να πέσει από το 14% στο 9%, ώστε να προσεγγίσει τον κοινοτικό μέσο όρο.
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις για την παροχή Ιατρικής Περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διευκρινήσεις από τη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση, αναγραφή εξετάσεων, διενέργεια παρακλινικών–διαγνωστικών εξετάσεων, νοσοκομειακή περίθαλψη που πραγματοποιείται σε συμβεβλημένη -ή μη- νοσηλευτική μονάδα, κ.λπ.
Διαβάστε περισσότερα …

Σχετικά με ερωτήματα για τη συνταγογράφηση & τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Απάντηση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με ερωτήματα που αφορούν την συνταγογράφηση και την χορήγηση αναλώσιμων υλικών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μεταξύ άλλων, δίνονται διευκρινίσεις για τα αναλώσιμα του διαβήτη, τα υλικά κολοστομίας, τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κ.ά. Σημειώνεται πως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού θα υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν οι ασφαλισμένοι.
Διαβάστε περισσότερα …

Η ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δημιούργησε επιτέλους ιστοσελίδα για την ενημέρωση των ασφαλισμένων! Θα τη βρείτε στη διεύθυνση www.eopyy.gov.gr, και εκ πρώτης φαίνεται αρκετά ενημερωτική.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Παροχή περίθαλψης σε ασφαλισμένους από νοσοκομεία

Με ανακοίνωση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δίνονται διευκρινίσεις για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων στα δημόσια νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως οι συμβάσεις των νοσοκομείων που ήταν σε ισχύ μέχρι 31.12.11 με οποιονδήποτε από τους ενταχθέντες φορείς στον ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων.
Διαβάστε περισσότερα …

ΕΟΠΥΥ: Απόδοση δαπάνης για αγορά Φαρμάκων & Αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ στις 13/1/2012 δίνονται οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων, καθώς και για την κατάθεση δικαιολογητικών για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, προϊόντα ειδικής διατροφής και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταργούνται οι διαφορετικές διαδικασίες που ίσχυαν στα επιμέρους ταμεία, όπως η χορήγηση οστομικών υλικών με συνταγές για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, η χορήγηση αναλώσιμου υλικού σε ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Μονάδες Υγείας κλπ.
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό

Εγκύκλιος (αριθμ. πρωτ.: Γ55/888/28-12-2011) από τη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με διευκρινίσεις για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας που αφορούν στο φαρμακευτικό υλικό και τα αναλώσιμα είδη που χρησιμοποιούν καθημερινά οι ασφαλισμένοι με παραπληγίες και τετραπληγίες. Δώστε προσοχή στα νέα δεδομένα που ισχύουν για την παροχή καθετήρων, ουροσυλλεκτών, τραχειοστομιών και λοιπών οστομικών υλικών!
Διαβάστε περισσότερα …