Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να βάλει τάξη στο μπέρδεμα που έχει προκαλέσει η διαδικασία είσπραξης του ειδικού τέλους ακινήτων. Με νέα εγκύκλιο (ΠΟΛ.1056/2.3.2012) καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Θέματα Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

Νέα επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1057/2-3-2012) για Θέματα του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Επισημαίνεται πως στις περιπτώσεις τακτοποίησης θεμάτων επιβολής του ειδικού τέλους σε πρόσωπα που διαβιούν υπό μειονεκτικά κοινωνικές συνθήκες, αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4047/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011

Το κείμενο του Νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α/23-2-2012), σχετικά με την Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομο­θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011.
Δώστε προσοχή στη συμπλήρωση των διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και για τον μειωμένο συντελεστή του τέλους που ισχύει για τους πολίτες με αναπηρία ή πρόσωπα που βαρύ­νονται με ανάπηρο.
Διαβάστε περισσότερα …

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1230/12.12.2011) καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Διαβάστε το κείμενο της απόφασης:
Διαβάστε περισσότερα …

Κοινοποίηση διατάξεων για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 το υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε τις διατάξεις που αφορούν στο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (με τις οποίες συμπληρώνεται το άρθρο 53 του ν. 4021/2011, Α΄ 218), με διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις για Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Στις 16 Ιανουαρίου το γραφείο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών έδωσε διευκρινίσεις για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ, και συγκεκριμένα για τις εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης. Διαβάστε το δελτίο:
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Κοινοποίηση διατάξεων περί ειδικού τέλους ακινήτων

Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1251/20.12.2011) κοινοποιούνται διατάξεις του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.
Διαβάστε περισσότερα …

Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011

Διαβάστε στο Άρθρο 2, τη συμπλήρωση διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

ΦΕΚ 262 Α/16-12-2011: Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Παρακράτηση φόρου & ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις & λοιπές παροχές από 1-1-2012

Με εγκύκλιο του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Ιωάννης Καπελέρης παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας για το πώς θα γίνει η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα και τη μείωση του φορολογικού ορίου.

Διαβάστε περισσότερα …

ΠΟΛ 1244/2011: Εγκύκλιος με οδηγίες – διευκρινίσεις για το ειδικό τέλος ακινήτων

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1244/2011 (1/12/2011) το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Διευκρινίσεις για επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα πρόσωπα με βαριές κινητικές αναπηρίες από 80% και άνω

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1232/21.11.2011, το υπουργείο Οικονομικών δίνει διευκρινίσεις για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Υπηρεσία υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Στις 17/11/2011, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, υπενθύμισε με δελτίο Τύπου ότι η υπηρεσία υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011. Η υπηρεσία τώρα εξυπηρετεί εκπρόθεσμες αιτήσεις για δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τμ) καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.
Διαβάστε περισσότερα …

ΠΟΛ.1211/2011: Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό του τρόπου και της διαδικασίας για την είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, και τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο:
Διαβάστε περισσότερα …

Κ.Υ.Α.: Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας (αρ. πρωτ.: 135688/0092/4.10.2011), αναπροσαρμόζονται τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) έτους 2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α.
Διαβάστε περισσότερα …

Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής (μέσω sms)

Στην παρ. 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις», που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπονται τα εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Οι πεοκαλύπτρες με 23% Φ.Π.Α.

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης φαίνεται πως όλα τα παράλογα μπορούν να συμβούν και να κρατούνται στην αφάνεια επειδή πολύ απλά έχουμε συνηθίσει και αφομοίωσει τον ανορθολογισμό και τον παραλογισμό των «κοινωνικών» ασφαλίσεων (!).
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης από 1/9/2011

Κοινοποίηση διατάξεων για την παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης από 1/9/2011, η οποία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επικουρικής σύνταξης. Η ως άνω ειδική εισφορά παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που χορηγούν επικουρικές συντάξεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Κ.Υ.Α.: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης & Μείωση του κινήτρου απόδοσης

Η κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, καθώς και τη μείωση του κινήτρου απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων και των παρεμφερών με αυτό επιδομάτων, που προβλέπονται για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια ή υπουργικές αποφάσεις ή συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λ.π.
Διαβάστε περισσότερα …

Βασικές αλλαγές που έφερε ο Εφαρμοστικός Νόμος

Στις 30 Ιουνίου ψηφίστηκε ο Εφαρμοστικός Νόμος για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (αρ. 3985/2011, ΦΕΚ 151A’) από τη Βουλή (με 155 ψήφους), με κάποιες σημαντικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μεταξύ των νέων μέτρων που επηρεάζουν τους πολίτες με αναπηρία, είναι και τα εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις σχετικές διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 25 και της παραγρ.3 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Διαβάστε περισσότερα …