Κόστος Τροχαίων Ατυχημάτων και Συνείδηση Οδικής Ασφάλειας

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στις διάφορες συζητήσεις και στις απεγνωσμένες προσπάθειες εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη του οικονομικού ελλείμματος του κράτους δεν γίνεται καθόλου νύξη στο κόστος των τροχαίων ατυχημάτων.

Συζητήσεις για τις μειωμένες εισφορές και τα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία πρόκειται λένε να πτωχεύσουν αφήνοντας την επόμενη γενιά χωρίς σύνταξη, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στα τροχαία ατυχήματα τα οποία καταγράφονται ως πρώτη αιτία θανάτου για άτομα έως 40 ετών και τα οποία αποτελούν ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα …

Σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών Σιδηροδρόμου

Στις 3 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών Σιδηροδρόμου, που ψηφίστηκε το 2007 και κατοχυρώνει την υποχρέωση των σιδηροδρομικών εταιριών να διευκολύνουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, αλλά και το δικαίωμα μεταφοράς ποδηλάτων με όλους τους συρμούς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων.
Διαβάστε περισσότερα …

Κάρτες ΟΑΣΑ για επιβάτες με αναπηρία

Έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, θα χορηγούνται στα άτομα με αναπηρία οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ. Οι δικαιούχοι της Νομαρχίας Αθηνών μπορούν να παραλάβουν τις κάρτες τους από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων και από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας.
Διαβάστε περισσότερα …

Έναρξη διανομής Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης με τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς έτους 2009

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η διανομή των Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης με τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς έτους 2009. Οι δικαιούχοι-ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ ή στις Διευθύνσεις/Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Τα Δελτία Μετακίνησης που θα εκδοθούν ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή τους, δηλαδή για το έτος 2009 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2010) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή τους.
Διαβάστε περισσότερα …

Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών), και με βάση τον νόμο 3709 που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2008 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών και των μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ άλλων ισχύουν τα εξής:
Διαβάστε περισσότερα …

Εγκληματική Άγνοια και Ανοργανωσιά σε θέματα Οδικής Ασφάλειας

Το Ελληνικό Κράτος αναθέτοντας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την αρμοδιότητα σήμανσης και σηματοδότησης της περιοχής τους, παράτησε ουσιαστικά τους πολίτες απροστάτευτους στα χέρια τεχνικών υπηρεσιών Δήμων και Νομαρχιών με προσωπικό απαρτιζόμενο από υπαλλήλους ασχέτων ειδικοτήτων και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και εκπαίδευση στον τομέα αυτό.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ. ασκεί σε όλη τη χώρα την εποπτεία και παρέχει τις οδηγίες για θέματα κυκλοφοριακής σήμανσης, αγνοεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ίδιο άρθρο: «Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της διαπιστώσουν ελλιπή ή εσφαλμένη σήμανση …. από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες (τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένη να τις καλεί προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών…….τάσσοντας τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ υποκατάστασή των».
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 3709/2008: «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις»

Νόμος 3709/2008
Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ 213 α, ο Νόμος 3709 του 2008: «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις».

Στο Άρθρο 1: Ορίζεται ότι ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στα δρομολογημένα πλοία που διενεργούν επιβατικές θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση σε πλοία συμβατικά ή ταχύπλοα.

Στο Άρθρο 2: Διευκρινίζεται ότι «Άτομο μειωμένης κινητικότητας» που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού είναι κάθε άτομο, το οποίο λόγω αναπηρίας ή λόγω της φύσης της ασθένειάς του αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσχέρειες και προβλήματα κατά τη χρησιμοποίηση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας, ιδίως δε άτομα με κινητικές, αισθητηριακές αναπηρίες, με προβλήματα αντίληψης και επικοινωνίας, χρόνια νεφροπάθεια τελικού σταδίου, αιμορροφιλία, θαλασσαιμία, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, συγγενή καρδιοπάθεια.
Διαβάστε περισσότερα …

Απροσπέλαστες οι αεροπορικές μεταφορές παρά τις «οδηγίες» της Ε.Ε.

Εδώ και αρκετά χρόνια η Ε.Ε. επιχειρεί μέσα από Οδηγίες και συμβουλές να συμβάλει στην αποκατάσταση της προσπελασιμότητας των αεροπορικών μεταφορών και στην ορθολογική μεταχείριση των αναγκών των επιβατών με αναπηρίες. Όμως, όπως όλα δείχνουν, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αφού η Ε.Ε. παρεμβαίνει στη λειτουργία των επιχειρήσεων που ασκούν και διαχειρίζονται τις αεροπορικές μεταφορές, χωρίς να ενδιαφέρεται με ειλικρίνεια και για τα δύο μέρη: Διαβάστε περισσότερα …

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 1705/Β’/25.8.2008): Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΜΕΟ/οικ./6154/στ-ζ/1800/Φ.911/2008 – ΦΕΚ 1705/Β’/25.8.2008
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Διαβάστε περισσότερα …

Συγκοινωνιακά φτωχή η Θεσσαλονίκη

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2008) ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

H Θεσσαλονίκη είναι από τις φτωχότερες συγκοινωνιακά πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προκαλεί υποβάθμιση και σε άλλους τομείς της ζωής:
Διαβάστε περισσότερα …

Συγκοινωνιακά αποκλεισμένη η Θεσσαλονίκη

Κανείς δεν περίμενε πως η Θεσσαλονίκη, που είναι δεύτερη σε μέγεθος ελληνική πόλη και που φιλοδοξεί να γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, είναι απροσπέλαστη.
Ειδικότερα, για τους ανθρώπους με σοβαρές αναπηρίες, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από και προς τη Θεσσαλονίκη αφού:
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2008

Σχετ. α) Η Π3α/Φ11/Γ.Π.οικ. 93960/9/7/2008 (ΦΕΚ 1351/08 τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση

β) Η ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών»

γ) Η ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 (ΦΕΚ 1781/07 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει».

Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης
Διαβάστε περισσότερα …

Κοινοτικός Κανονισμός για αεροπορικές μετακινήσεις των ΑμεΑ

Ο Κοινοτικός Κανονισμός 1107/2006, που αφορά στα «δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (PRM’s Regulation), δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2006. Το σύνολο του Κανονισμού άρχισε να εφαρμόζεται στις 26 Ιουλίου 2008, με στόχο την εξάλειψη της διακριτικής μεταχείρισης στις αερομεταφορές.
Διαβάστε περισσότερα …

Όλοι οι πεζοί στη μέση του δρόμου

«Από πολύ καιρό αγανακτούσα κάθε μέρα όταν έβγαινα από το σπίτι μου στην Καλλίπολη στον Πειραιά και αναγκαζόμουνα να περπατάω συνέχεια στο δρόμο με κίνδυνο της ζωής μου γιατί δεν υπήρχε ελεύθερος χώρος στο πεζοδρόμιο. Παντού παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο και παρκαρισμένα έτσι ώστε να μην αφήνουν ούτε μερικά εκατοστά από το πεζοδρόμιο για να περάσεις. Ακόμα και όταν είναι παρκαρισμένα στο δρόμο, το ένα αυτοκίνητο είναι τόσο κοντά παρκαρισμένο με το άλλο ώστε να είναι αδύνατο να περάσεις από το δρόμο στο πεζοδρόμιο. Και όταν υπάρχει ένα μικρό μέρος πεζοδρομίου, που δεν είναι κατειλημμένο από αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα, είναι σπασμένο και έχει λακκούβες και έτσι τα κατάφερα να πέσω δύο φορές φαρδιά-πλατιά.
Διαβάστε περισσότερα …

Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη: Δράσεις και Μέτρα του ΥΜΕ για τα ΑμεΑ

Στους βασικούς στόχους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι και η ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και των Οργανισμών που εποπτεύει. Τόσο στις εναέριες και επίγειες μεταφορές, όσο και στις τηλεπικοινωνίες και το διαδύκτιο,
Διαβάστε περισσότερα …

Ειδικό αυτοκίνητο για μεταφορά φοιτητών με αναπηρίες του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακολουθεί η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τη μεταφορά φοιτητών/τριών με αναπηρίες με ειδικό όχημα από και προς τους χώρους φοίτησης του Πανεπιστημίου Αθηνών:
Διαβάστε περισσότερα …

ΥΠΕΣΔΔΑ: Απλοποίηση διαδικασιών για ΑμεΑ

Καταργείται από 1-1-2008 η υποβολή του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, το οποίο απαιτείται ως δικαιολογητικό για τη διαδικασία, χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με απόφαση του υφυπουργού ΕΣΔΔΑ, Α. Ανδρεουλάκου, και του υπουργού Υγείας, Δ. Αβραμόπουλου.
Διαβάστε περισσότερα …

Ενημέρωση για σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία κατά τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με τον Κανονισμό που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών, στην οποία περιλαμβάνονται αναφορές στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη τόνισε την σπουδαιότητα της έκθεσης, η οποία αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.
Διαβάστε περισσότερα …

Άδικη συμπεριφορά σε ταξιδιώτες με ανικανότητες

Οι αεροπορικές εταιρίες δεν πετυχαίνουν να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες με ανικανότητες, η ανικανότητα του συστήματος περιλαμβάνει έξτρα χρέωση για υπέρβαρους σκύλους οδηγούς καθώς και απροσπέλαστα site στο internet και ανεπαρκή υποστήριξη μέσα από το internet.
Διαβάστε περισσότερα …

Λεωφορεία φιλικά στα ΑΜΕΑ

Ένα μακροχρόνιο αίτημα των σωματείων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης, ικανοποιείται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), με την εγκατάσταση συστήματος ηχητικής προειδοποίησης των επιβατών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε στάση.
Διαβάστε περισσότερα …